Biuro ds. osób z niepełnosprawnością - Student

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

Kontakt:

mgr Karolina Lenort
Samodzielny Referent
tel. 71 324 14 69
e- mail: karolina.lenort@umw.edu.pl

Szczegółowe informację na temat oferowanego wsparcia w zakładce studenci/studenci-z-niepelnosprawnoscia

https://studenci.umw.edu.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia-oferta

 

Bezpłatne konsultacje z psychologiem w ramach projektu unijnego pt. „UMW - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze”

W ramach realizowanego w Uczelni projektu unijnego pt. „UMW - likwidujemy bariery   w umysłach, sercach i architekturze” umożliwiamy studentom i doktorantom UMW z niepełnosprawnością oraz pozostałym studentom, dla których niezbędne jest wsparcie psychologiczne w procesie edukacji na UMW, bezpłatne, stacjonarne konsultacje z psychologiem.

Konsultacje odbywać się będą w Dziale Spraw Studenckich, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, w DS. „Bliźniak”.

Terminy konsultacji:

WRZESIEŃ

02.09 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 (4h)
05.09 11:00, 12:00, 13:00 (3h)
09.09 10:00, 11:00, 12:00 (3h)

Osoba prowadząca: mgr Karolina Fila-Witecka, pracownik Katedry Psychiatrii UMW,

Aby umówić się na konsultację należy przesłać maila z poczty studenckiej UMW wraz z podaniem preferowanego terminu spotkania na adres: karolina.lenort@umw.edu.pl . Spotkanie zostanie mailowo potwierdzone lub w przypadku braku dostępności zgłoszonego terminu zostanie zaproponowany inny jego termin. 

logo

UMW przełamuje bariery mentalne i architektoniczne

Blisko 4 mln złotych dofinansowania pozyskali specjaliści z UMW na wzrost dostępności infrastruktury i procedur na uczelni dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) w ramach projektu POWER z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym celem projektu „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - likwidujemy bariery   w umysłach, sercach i architekturze”, którego liderem jest UMW, a partnerem Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości", jest wzrost dostępności Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dla osób z niepełnosprawnością (OzN) poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami w 6 obszarach działalności Uczelni (struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego i szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności). Ponadto projekt zakłada wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie  szkolnictwa wyższego, podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz poprawę dostępności szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu podejmowany będzie szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, zarówno w sferze szkoleń, jak i inwestycji, począwszy od przygotowania pracowników z obszaru dydaktyki do bezpośredniego kontaktu z osobami z niepełnosprawnością po działania w obszarze dostosowawczym naszych budynków, likwidowania barier architektonicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
 

Funkcję Kierownika Projektu pełni Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością - dr Krzysztof Aleksandrowicz.

W ramach 1 zadania  zostało utworzone Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) funkcjonujące przy Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12.

Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023. Zakończenie projektu przewiduje się na koniec października 2023 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

logo