Ubezpieczenia NNW i OC

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ubezpieczenia NNW i OC

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2022 r. będzie możliwość zakupienia ubezpieczenia NNW i OC na rok akademicki 2022 / 2023.

STU ERGO HESTIA przygotowała dla studentów i doktorantów do wyboru 4 różne warianty, a dla słuchaczy UTW do wyboru 2 warianty ubezpieczenia.

Ubezpieczenia będzie można zakupić po zalogowaniu się na stronie internetowej https://www.ugs-unimedwr.pl/ (link na nowy rok akademicki będzie aktywny od 1 października 2022 r.).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia mają studenci i doktoranci Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także osoby spoza Uczelni, w szczególności studenci przyjeżdżający w ramach studenckich praktyk z innych uczelni polskich i zagranicznych (na podstawie umów i porozumień) oraz studenci i doktoranci działających w ramach uczelnianych organizacji studenckich lub doktoranckich.

Do ubezpieczenia mogą ponadto przystąpić słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którym dedykowane są wyłącznie pakiety Podstawowy i Podstawowy + dodatkowy OC.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

Do ubezpieczenia można przystąpić wyłącznie elektronicznie, poprzez dedykowaną stronę: https://www.ugs-unimedwr.pl/

KOMU DEDYKOWANE SĄ POSZCZEGÓLNE PAKIETY UBEZPIECZENIA?

Studenci lub Doktoranci:

Pakiet podstawowy nr 1 - 38 zł
Pakiet podstawowy + dodatkowy OC nr 2 - 61 zł
Pakiet podstawowy + dodatkowy NNW nr 3 - 98 zł
Pakiet pełny nr 4 - 121 zł

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Pakiet podstawowy nr 1 - 38 zł
Pakiet podstawowy + dodatkowy OC nr 2 - 61 zł

NA JAKI OKRES ZAWIERANE JEST UBEZPIECZENIE?

Okres ubezpieczenia kończy się zawsze w bieżącym roku, w dniu 30 września. Okres ubezpieczenia może być więc być różny dla każdego ubezpieczonego w zależności od momentu przystąpienia do ubezpieczenia.

CZY WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZALEŻY OD DATY PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA?

Składka, płatna jednorazowo za cały okres ubezpieczenia oraz jest stała dla danego wariantu niezależnie od momentu przystąpienia do ubezpieczenia.

CO JEST POTWIERDZENIEM PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA I JAK JE OTRZYMAĆ?

Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia, jest Certyfikat zawarcia ubezpieczenia, wysyłany na wskazany adres e-mail ubezpieczonego. Przy wyborze opcji zapłaty szybkim przelewem, Certyfikat zostanie przesłany natychmiast po opłaceniu składki. Gdy składkę opłacono tzw. przelewem tradycyjnym, Certyfikat zostanie przesłany w terminie 5 dni roboczych.

ZAKRES TERYTORIALNY – CZY UBEZPIECZENIE DZIAŁA W PRZYPADKU OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ?
Z zastrzeżeniem wyłączeń, w zależności od wariantu, ubezpieczenie obejmuje zdarzenia na terenie całego Świata lub Europy. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia odnosi się zarówno do osób studiujących na terenie Polski, jak i wyjeżdżających w ramach zagranicznych studiów lub praktyk zawodowych np. w ramach programu Erasmus +.

KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH ZAKRESU UBEZPIECZENIA:
tel.: 605 88 48 41, 508 045 522 email: ah@benefit.net.plsylwia.kolkowska@ergohestia.pl

ZGŁOSZENIE SZKODY:
https://www.ergohestia.pl/obsluga-szkody/ lub za pośrednictwem infolinii 801 107 107, 58 555 5 555

W PRZYPADKU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH ZE STRONĄ, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREJ MOŻNA DOKONAĆ ZAKUPU UBEZPIECZENIA, PROSIMY O KONTAKT BEZPOŚREDNIO Z FIRMĄ BENEFIT BROKER:

Agnieszka Horochowska
Benefit Broker sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 13G
53-238 Wrocław
tel.: +48 71 798 51 91 tel. kom. +48 605 88 48 41
ah@benefit.net.pl
benefit@benefit.net.pl
 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ:

PLAKAT INFORMACYJNY w języku polskim - do pobrania poniżej
PLAKAT INFORMACYJNY w języku angielskim - do pobrania poniżej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA - do pobrania poniżej

Informujemy także, Uczelnia posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez studentów podczas odbywania praktyki zawodowej.