Informacje ogólne dla studentów - Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Aktualności

SZANOWNI STUDENCI,

INFORMUJEMY, ŻE POSIADAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM BLIŹNIAK

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:

tel. 71 348 42 32 

e-mail: kamila.kaluzna@umw.edu.pl

             anna.kardela@umw.edu.pl

 

 

 

KWATEROWANIE NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

INFORMUJEMY, ŻE OSOBY, KTÓRE NIE ZGŁOSZĄ SIE W DNIACH KWATEROWANIA I NIE POINFORMUJĄ ADMINISTRACJI O INNEJ DACIE PRZYJAZDU UTRACĄ MIEJSCE W AKADEMIKU.

Informujemy, że kwaterowanie odbywać się będzie w dniach:
29.09.2022 w godzinach 9:00-18:00
30.09.2022 w godzinach 9:00-18:00
01.10.2022 w godzinach 9:00-17:00
02.10.2022 w godzinach 9:00-17:00

Osoby, które już mieszkały w akademiku muszą dokonać opłaty za miesiąc październik i ewentualne doby wrześniowe (aktualne ceny dostępne są na stronie internetowej:
https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/oplaty-domy)

Osoby, które wpisały we wniosku numer pokoju a nie dokonają opłaty w terminie do 26.09.2022 zostaną przydzielone do pokoju wybranego przez administrację.

Osoby, które będą pierwszy raz mieszkały w akademiku otrzymają numer konta w dniu kwaterowania i dokonają opłaty w terminie do 3 dni od daty zakwaterowania.

 

Accommodation will take place on:

29/09/2022 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

30/09/2022 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

01/10/2022 from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

02/10/2022 from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

People who have already lived in the dormitory must pay for the month of October and possible September days (current prices are available on the website:

https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/oplaty-domy)

People who entered the room number in the application and do not pay the payment by 09/26/2022 will be assigned to the room selected by the administration.

People who will live in the dorm for the first time will receive an account number on the check-in date and will pay the payment within 3 days from the check-in date.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że informacje o przydzielonych miejscach będziemy wysyłać na adres mailowy w terminie 01-02.09.2022r.
 

Szanowni Studenci 
informujemy, że od 01.10.2022 roku będą obowiązywać nowe stawki opłat za zamieszkanie w domach studenckich, szczegóły w zakładce OPŁATY

Dear students We would like to inform you that from 01/10/2022 there will be new prices for living in student dormitories

Wnioski o przyznanie miejsca na rok akademicki studenci/doktoranci składają osobiście lub przesyłają listem poleconym na adres :
Biuro Obsługi Studentów
ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław

do 30 sierpnia 2022 r.

wnioski do pobrania w zakładce FORMULARZE