Muzealna lekcja patologii - wizyta w Muzeum Medycyny Sądowej

Konferencje
Akty Prawne
Muzealna lekcja patologii - wizyta w Muzeum Medycyny Sądowej
noc

Opis szkolenia:

Szkolenie ma wymiar teoretyczno –praktyczny: wykład prowadzącego połączony będzie z oprowadzaniem po Muzeum Medycyny Sądowej i prezentacją eksponatów stosownie do omawianej treści. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie medycyna sądowa jako nauka, ze wskazaniem różnorodnego charakteru gałęzi, które obejmuje,  jej rys historyczny i rozwój do czasów dzisiejszych – z uwzględnieniem dziedzictwa akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Omówione (i pokazane w praktyce – na przykładzie preparatów muzealnych) zostaną m.in. takie działy jak: tanatologia sądowo-lekarska - obejmująca min. przemianami pośmiertnymi zwłok, żerowanie zwierząt na zwłokach, określanie czasu zgonu, identyfikacja płci, wieku i wzrostu na podstawie szkieletu itp.; traumatologia sądowo-lekarska – obejmująca różnorodne obrażenia ciała (zarówno tkanek miękkich jak i kości) w zależności od rodzaju czynnika który je wywołał (obrażenia termiczne, elektryczne, mechaniczne jak rany cięte, tłuczone, darte, kłute itp.); toksykologia sądowo-lekarska; postępowanie w przypadku podejrzenia śmierci z uduszenia gwałtownego; przypadki przestępstw seksualnych, chorób wenerycznych oraz podejrzenia zabójstw dzieci; badania historyczne dotyczące zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zbrodni przeciwko ludzkości; sposoby postępowania ze zwłokami po śmierci ze szczególnym omówieniem (i krótką prezentacją multimedialną) zasad sekcji zwłok. Dodatkowo przedstawione zostaną zmiany anatomo-patologiczne w  różnych narządach w  będących przyczyną zgonu schorzeniach, obejmujących m.in. patologie układu krążenia, płuc, wątroby, nerek, jelit, układu rozrodczego itp., a także choroby takie jak m.in. gruźlica, tyfus czy wąglik  oraz patologie rozwojowe płodu ludzkiego.

 

Cel szkolenia:

Celem ogólnym szkolenia jest m.in.  bliższe zaprezentowanie nauki jaką jest medycyna sądowa zarówno dla osób związanych z medycyną lub prawem jak również dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą kryminalistyką i kryminologią, omówienie typowych przypadków w których wymagana jest opinia sądowo-lekarska oraz przedstawienie sposobu jej przeprowadzenia,  obalenie licznych znanych z telewizji nieprawdziwych mitów dotyczących medycyny sądowej oraz propagowanie podstawowej wiedzy dotyczącej postępowania ze zwłokami po śmierci do której mogły przyczynić się osoby trzecie. Dodatkowym istotnym celem jest przedstawienie dziedzictwa akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie medycyny sądowej (obejmującego okres Lwowski, przedwojennego Breslau oraz powojennego Wrocławia). W zależności od charakterystyki grupy (lekarze, sprawnicy, toksykolodzy, służby mundurowe, osoby postronne zainteresowane kryminalistyką) może ono mieć charakter bardziej szczegóły, ze skupieniem się na praktycznym rozpoznawaniu i opisywaniu obrażeń ciała; badaniem ran postrzałowych (kulowych, odłamkowych, z określaniem rany wlotowej i wylotowej oraz kanału rany); określaniem odległości z jakiej oddano postrzał, wczesnych i późnych następstw postrzału itp.); szczegółowym omówieniem obrażeń narządów moczowo-płciowych (zewnętrznych i wewnętrznych); szczegółowym omówieniem działania substancji toksycznych itp.

Grupa docelowa:

Wyłącznie osoby pełnoletnie. Szkolenie szczególnie dedykowane jest dla wszystkich osób związanych zawodowo z medycyną lub prawem oraz służb mundurowych, w tym studentów innych uczelni (z ternu całego kraju i zagranicy – możliwe przeprowadzenia szkolenia w języku angielskim), jednakże udział wziąć mogą wszystkie osoby pełnoletnie zainteresowane tematyką kryminalistyki, medycyny sądowej, sekcji zwłok itp.  

Prowadzący:

Dr n. med. Jędrzej Siuta, lekarz, specjalista medycyny sądowej, asystent Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, opiekun muzeum Medyny Sądowej. Nauczyciel akademicki i praktyk wykonujący sądowo-lekarskie sekcje zwłok, obdukcje, opinie na potrzeby policji, prokuratury i sądów z terenu całego kraju. Miłośnik historii medycyny sądowej i muzealnictwa medycznego.

https://forms.office.com/e/ci1wdzC6r6

Ponadto za udział w szkoleniu będzie przyznawana Odznaka+ w systemie cyfrowym Open Badges.

Cena szkolenia 130 zł od osoby.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub nieuruchomienia szkolenia w przypadku nie uzbierania się grupy 12 osobowej.

Osoby do kontaktów

Paweł Szcześniak - pawel.szczesniak@umw.edu.pl

tel: 71 784 19 89

Adam Haberka - adam.haberka@umw.edu.pl

tel: 71 784 28 08

​  print-00861.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00868.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00870.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00872.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00878.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00880.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW ​

foto: Tomasz Modrzejewski/UMW

​  print-00861.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00868.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00870.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00872.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00878.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00880.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW ​

foto: Tomasz Modrzejewski/UMW

​  print-00861.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00868.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00870.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00872.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00878.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00880.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW ​

foto: Tomasz Modrzejewski/UMW

foto: Tomasz Modrzejewski/UMW ​

foto: Tomasz Modrzejewski/UMW

​  print-00861.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00868.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00870.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00872.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00878.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00880.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW ​

foto: Tomasz Modrzejewski/UMW

​  print-00861.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00868.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00870.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00872.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00878.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW print-00880.jpg [Kliknij i przeciągnij, by przenieść.] foto: Tomasz Modrzejewski/UMW ​

foto: Tomasz Modrzejewski/UMW