Procedury zabiegowe w medycznych czynnościach ratunkowych w warunkach przedszpitalnych (PHTLS, TCCC) - anatomia topograficzna i technika zabiegu

Konferencje
Akty Prawne
Procedury zabiegowe w medycznych czynnościach ratunkowych w warunkach przedszpitalnych (PHTLS, TCCC) - anatomia topograficzna i technika zabiegu

Opis szkolenia: 3 godzinny kurs praktyczny realizowany przez Pracownię
Medycyny Pola Walki i Balistyki Sądowej z wykorzystaniem preparatów
anatomicznych oraz pochodzących z donacji i przekazań zwłok do celów
naukowych obejmujący procedury zabiegowe w medycznych czynnościach
ratunkowych zgodne z programami Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
i Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Dotyczy następujących
procedur: tamowanie masywnych krwotoków z miejsc przejściowych za
pomocą packingu ran, iTClamp, cewnika Foleya; przyrządowe udrażnianie
dróg oddechowych; chirurgiczne udrażnianie dróg oddechowych -
konikopunkcja i konikotomia; dekompresja klatki piersiowej - igłowa,
fingertorakostomia, drenaż klatki piersiowej; dostępy doszpikowe. W
jego trakcie uczestnikom zostanie przedstawiona wiedza kliniczna o
wskazaniach i powikłaniach w/w zabiegów; podstawy anatomii,
konfiguracja narzędzi i sprzętu medycznego, najczęstsze błędy i
przyczyny niepowodzeń. Zademonstrowane zostaną warunki anatomiczne w
odniesieniu po techniki wykonania zabiegów. Kurs jest uzupełnieniem
programów szkoleń certyfikowanych przez NAEMT.

Cel szkolenia: Przypomnienie wiedzy i umocnienie kompetencji oraz
umiejętności praktycznych wykonywania wybranych procedur zabiegowych w
ratownictwie przedszpitalnym; nabycie umiejętności oceny przyczyn
niepowodzeń,  i powikłań; nauka rozwiązywania trudności
technicznych.

Grupa docelowa: Osoby wykonujące zawody medyczne: lekarze, ratownicy
medyczni, pielęgniarki; studenci kierunku  lekarskiego i ratownictwo
medyczne; ratownicy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i innych
służb mundurowych.

Prowadzący dr hab. Tomasz Jurek, prof UMW, jest lekarzem, specjalistą
medycyny sądowej z doświadczeniem w pracy na oddziale chirurgicznym,
aktualnie realizującym szkolenie specjalizacyjne z medycyny ratunkowej
w Klinice Medycyny Ratunkowej SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu, certyfikowanym instruktorem TCCC i PHTLS National
Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), ID 922524.

Terminy szkoleń: Indywidualnie dla grup uzgadniane z organizatorem i
prowadzącym.

Osoby do kontaktów ws. faktur i płatności:

Paweł Szcześniak - pawel.szczesniak@umw.edu.pl

tel: 71 784 19 89

Adam Haberka - adam.haberka@umw.edu.pl

tel: 71 784 28 08