Procedury zabiegowe w medycznych czynnościach ratunkowych w warunkach przedszpitalnych (PHTLS, TCCC) - anatomia topograficzna i technika zabiegu

Konferencje
Akty Prawne
Procedury zabiegowe w medycznych czynnościach ratunkowych w warunkach przedszpitalnych (PHTLS, TCCC) - anatomia topograficzna i technika zabiegu

Opis szkolenia: 3 godzinny kurs teoretyczny i praktyczny realizowany na sali sekcyjnej w trakcie sekcji zwłok, z wykorzystaniem preparatów anatomicznych i pochodzących z donacji do celów naukowych obejmujący procedury zabiegowe w medycznych czynnościach ratunkowych zgodnie z programami kształcenia Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) i Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Prowadzący dr hab Tomasz Jurek, prof UMW, jest lekarzem, specjalistą medycyny sądowej, z doświadczeniem w pracy na oddziale chirurgicznym, realizującym szkolenie specjalizacyjne z medycyny ratunkowej, certyfikowanym instruktorem National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), ID 922524. Kurs jest uzupełnieniem programów szkoleń certyfikowanych przez NAEMT. Dotyczy następujących procedur: tamowanie masywnych krwotoków z miejsc przejściowych za pomocą packingu ran, iTClamp, cewnika Foleya; przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych; chirurgiczne udrażnianie dróg oddechowych - konikopunkcja  i konikotomia; dekompresja klatki piersiowej - igłowa, fingertorakostomia, drenaż klatki piersiowej; dostępy doszpikowe. W jego trakcie uczestnikom zostanie przypomniana wiedza kliniczna o wskazaniach i powikłaniach w/w zabiegów; podstawy anatomii, sprzęt, najczęstsze błędy i przyczyny niepowodzeń. Zademonstrowane zostaną warunki anatomiczne w odniesieniu po techniki wykonania zabiegów.

Cel szkolenia: Przypomnienie wiedzy i umocnienie kompetencji oraz umiejętności praktycznych wykonywania wybranych procedur zabiegowych w ratownictwie przedszpitalnym; nabycie umiejętności oceny przyczyn niepowodzeń, nieskuteczności i powikłań; nauka rozwiązywania trudności technicznych.

Grupa docelowa: Osoby wykonujące zawody medyczne: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki; studenci kierunku lekarskiego, ratownictwo medyczne; ratownicy pola walki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzący: dr hab Tomasz Jurek, prof UMW, jest lekarzem, specjalistą medycyny sądowej, z doświadczeniem w pracy na oddziale chirurgicznym, realizującym szkolenie specjalizacyjne z medycyny ratunkowej, certyfikowanym instruktorem National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), ID 922524, organizującym szkolenia z zakresu medycyny pola walka dla żołnierzy wojsk specjalnych i służb ratunkowych.

Terminy szkoleń: Indywidualnie dla grup uzgadniane z organizatorem i prowadzącym.

Osoby do kontaktów ws. faktur i płatności:

Paweł Szcześniak - pawel.szczesniak@umw.edu.pl

Agnieszka Sokół - agnieszka.sokol@umw.edu.pl

tel: 71 784 19 89