Żołądek (Trzewia w ujęciu osteopatycznym - diagnostyka i terapia żołądka)

Konferencje
Żołądek (Trzewia w ujęciu osteopatycznym - diagnostyka i terapia żołądka)
żołądek

Dane klasy odznaki

Żołądek (Trzewia w ujęciu osteopatycznym - diagnostyka i terapia żołądka)

Posiadacz mikropoświadczenia wziął udział w warsztacie teoretyczno-praktycznym pt. „Trzewia w ujęciu osteopatycznym – diagnostyka i terapia żołądka” zorganizowanym przez SKN Fizjoterapii Corpus Vi, działającym przy Katedrze Fizjoterapii, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W ramach warsztatu uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu: • Prawidłowej budowy żołądka • Funkcji żołądka z perspektywy embriologicznej • Unerwienia autonomicznym żołądka • Unaczynienia żołądka (zaopatrzenie tętnicze, drenaż żylny oraz limfatyczny) • Enterycznego układu nerwowego i jego funkcji w zakresie ruchów perystaltycznych żołądka i ich rodzajów • Fizjologii pracy żołądka • Symptomatologii chorób żołądka • Możliwych mechanizmów prowokujących zaburzenia funkcjonalne z poziomu żołądka • Szlakami napięciowymi powstającymi w ciele przez zaburzenia funkcji żołądka • Korelacjami anatomicznymi żołądka ze strukturami położonymi w jego otoczeniu oraz poprzez połączenia funkcjonalne. Uczestnicy nabyli umiejętności praktyczne w zakresie: • Palpacji żołądka i jego części wraz z opukiwaniem • Palpacji ruchów żołądka • Diagnostyki napięciowej elementów budowy żołądka, jego aparatu wieszadłowego oraz rozworu przełykowego przepony • Terapii zaburzeń napięciowych żołądka, jego aparatu wieszadłowego, ograniczeń funkcjonalnych jego zaopatrzenia naczyniowego • Terapii w najpopularniejszych chorobach dotykających żołądka • Udzielania zaleceń dla pacjentów w zakresie prewencji oraz autoterapii żołądka. Warunki wymagane od uczestnika: znajomość anatomii i fizjologii człowieka Forma szkolenia: warsztat teoretyczno-praktyczny: prezentacja instruktora oraz praca własna uczestników warsztatów korygowana na bieżąco przez instruktora. Metoda weryfikująca nabytą wiedzę i umiejętności: zaliczenie praktyczne oraz test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią (test MCQ typ A).

Kryteria

1. Udział w warsztacie teoretyczno-praktycznym pt. „Trzewia w ujęciu osteopatycznym – diagnostyka i terapia żołądka” w wymiarze 5 godzin dydaktycznych

2. Test wiedzy zaliczony na poziomie min. 51%

3. Prawidłowe wykonanie zadania praktycznego zleconego przez Instruktora.