POPCORN - POPulation COhort Research Network - Badanie kohortowe - współpraca nauki z samorządem 2024

Konferencje
POPCORN - POPulation COhort Research Network - Badanie kohortowe - współpraca nauki z samorządem 2024

Termin konferencji: 25 kwietnia 2024 r.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211 (sala wykładowa W3)

                                                                     KONFERENCJA

"POPCORN - POPulation COhort Research Network - Badanie kohortowe - współpraca nauki z samorządem"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej "POPCORN - POPulation COhort Research Network - Badanie kohortowe - współpraca nauki z samorządem". Celem konferencji jest prezentacja wyników współpracy uczelni wyższych z samorządami lokalnymi w szczególności w zakresie badań zdrowia i zachowań zdrowotnych populacji.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych badań populacyjnych i możliwościami wykorzystania ich wyników w kształtowaniu polityki zdrowotnej samorządów i działań wspierających zdrowie mieszkańców.   

Podczas konferencji zaprezentuje zostaną wyniki badań populacyjnych prowadzanych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w szczególności wyniki badania PICTURE, którego celem jest poznanie czynników wpływających na zachorowalność i śmiertelność mieszkańców Dolnego Śląska, a także poznanie przyczyn występowania nierówności zdrowiu wśród Wrocławian.

Drugim badaniem, którego wyniki zostaną zaprezentowane podczas konwencji jest badanie Białystok PLUS. Jest to również badanie populacyjne o dużej skali. Badanie Białystok PLUS jest wzorowane na podobnym projekcie realizowanym w Niemczech przez Uniwersytet w Greifswaldzie. Prowadzone jest tam od 1997 roku, czyli od 20 lat, badanie SHIP (Study of Health in Pomerania). Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie jest głównym partnerem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opracowaniu i wykonaniu programu Białystok PLUS. Wyniki badania Białystok Plus zaprezentuje zespół z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i studentów zainteresowanych badaniami populacyjnymi. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość trzymania cyfrowego mikropoświadczenienia zgodnego ze standardem Open Badges tzw. odznaki +.

link do strony konferencji: https://konferencjapicture.umw.edu.pl/

Program konferencji obejmuje:

09.00 – 09.30

Rejestracja uczestników

09.30 – 09.45

Powitanie, rozpoczęcie konferencji

09.45 – 11.00

Sesja I – Samorząd i nauka

 1. Obszary współpracy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z samorządem lokalnym - dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW.
 2. Współpraca samorządu miasta z uczelniami w kontekście badań populacyjnych - Tomasz Janoś Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia
 3. ZOO partnerem strategicznym budowania potencjału zdrowotnego wrocławskich seniorów – dr Dagmara Gaweł – Dąbrowska, Katedra Zdrowia Populacyjnego UMW
 4. Zbuduj zdrowie- przykład programu prozdrowotnego dla pracowników i studentów – Aleksandra Sołtysiak, Miłosz Lipieta, Studenci Kierunku Zdrowie Publiczne, UMW

 

Dyskusja: Rola badań naukowych w działalności samorządów w obszarze zdrowia -  możliwości, rozwój, współpraca.

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.30

Sesja II –Badanie Białystok Plus

 1. Badanie Białystok PLUS - jak uzyskać efekt synergii w badaniach naukowych.  Prof. dr hab. Karol Kamiński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Oddziaływanie społeczne badania Białystok PLUS. dr n. o zdr. Paweł Sowa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 3. Organizacja pozyskiwania i przechowywania danych w badaniu kohortowym opartym na populacji ogólnej na przykładzie Białystok PLUS mgr Marcin Kondraciuk- kierownik laboratorium i działań organizacyjnych

 

12.30 – 13.30

Sesja III - Badanie PICTURE

 1. Czynniki ryzyka stylu życia a choroby otorynolaryngologiczne wśród dzieci i dorosłych w badaniu PICTURE –dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW dr Katarzyna Resler – Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 2. Stan zdrowia dzieci i młodzieży Wrocławia  problemy zdrowotne, parametry antropometryczne i metaboliczne - prof. Kiliś-Pstrusińska
 3. Nadciśnienie tętnicze wśród dorosłych uczestników badania PICTURE ze szczególnym uwzględnieniem osób do 50 roku życia  - dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW
 4. Zbiór danych projektu PICTURE - struktura i metody kontroli poprawności

danych  - Krzysztof Kujawa, Centrum Analiz Statystycznych UMW

 

13.30-14.30

Panel dyskusyjny: Badania populacyjne -   możliwości, rozwój, współpraca.

 

14.30 TEST

Podsumowanie obrad – zakończenie konferencji

 

14.45 – 15.15

Lunch

link oraz kod QR do rejestracji: https://forms.office.com/e/PYGQMGhzRs

kod QR

Udział w konferencji jest bezpłatny.

doskonała nauka

Projekt pt. UMW Excellence Sessions – cykl konferencji doskonalących dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka, numer projektu DNK/SP/550852/2022

ckpumw