Studia podyplomowe - Wydział Farmaceutyczny - Rekrutacja

Rekrutacja

Badania Kliniczne - projektowanie, organizacja i realizacja

Przedłużenie terminu rekrutacji!

Uprzejmie informujemy o możliwości dalszego zgłaszania się kandydatów na studia podyplomowe „Badania Kliniczne – projektowanie, organizacja i realizacja” w roku akademickim 2023/2024, w terminie do dnia 15.09.2023 r.


Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie od dn. 15 maja do dn. 31 sierpnia 2023 r. prześlą drogą pocztową do Studium Kształcenia Podyplomowego ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania poniżej),
  • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania poniżej),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub lekarza,
  • zdjęcie legitymacyjne – 2 szt.

Jednostka szkoląca kwalifikuje na studia osoby spełniające wymagania. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w sytuacji większej liczby kandydatów niż liczba miejsc. Ponadto, w przypadku większej liczby zakwalifikowanych wstępnie kandydatów niż liczba miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Kierunek studiów zostanie uruchomiony, gdy liczba przyjętych będzie wynosiła co najmniej 20 osób.
W razie nie wypełnienia limitu miejsc termin rekrutacji zostanie przedłużony o tydzień.

Liczba miejsc
Minimalna 20 osób maksymalna 40 osób

Opłata za studia
Odpłatność za studia podyplomowe „Badania Kliniczne - projektowanie, organizacja i realizacja” (II edycja) wyniesie 6 900,00 zł (3 450,00 zł za każdy semestr).

Zajęcia planujemy realizować od października 2023 r. do czerwca 2024 r. Zajęcia prowadzone będą w formie hybrydowej (większość on-line).

Serdecznie zapraszamy do udziału.