Szkolenia diagnostów - Laboratoryjna genetyka medyczna

Laboratoryjna genetyka medyczna

Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych - laboratoryjna genetyka medyczna

ARCHIWUM


KOORDYNATOR W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ GENETYKI MEDYCZNEJ
dr n. med. Ryszard Ślęzak

Zakład i Katedra Genetyki
ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel: 71 784 12 57
e-mail : ryszard.slezak@umed.wroc.pl


Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych - PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ GENETYCE MEDYCZNEJ, Warszawa 2018

Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie: diagnostyki laboratoryjnej/analityki klinicznej, chorób wewnętrznych, pediatrii- PROGRAM SPECJALIZACJI W LABORATORYJNEJ GENETYCE MEDYCZNEJ, Warszawa 2018


Kierownicy specjalizacji - Laboratoryjna genetyka medyczna

 1. dr Ryszard Ślęzak
  tel.: 71 784 12 57
  e-mail: ryszard.slezak@umw.edu.pl
 2. prof. dr hab. Maria Sąsiadek
  tel.: 71 784 12 55
  e-mail: maria.sasiadek@umw.edu.pl
 3. dr hab. Izabela Łaczmańska
  tel.: 71 784 12 61
  e-mail: izabela.laczmanska@umw.edu.pl
 4. dr Agnieszka Stembalska
  tel.: 71 784 12 59
  e-mail: agnieszka.stembalska@umw.edu.pl

KOMUNIKAT 
w sprawie dofinansowania z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
informujemy, iż decyzją Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych przekazaną w dniu 2 sierpnia 2022 r., Studium Kształcenia Podyplomowego otrzymało dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na kurs specjalizacyjny pn. Zaburzenia rozwoju i funkcji układu rozrodczego , który odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. 


Pozyskane środki pozwolą na obniżenie opłaty za uczestnictwo w kursie.


KOMUNIKAT
Aktualna informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej dla osób realizujących szkolenie zgodnie z programem opublikowanym w 2018 znajduje się w sekcji pliki do pobrania pn. Lista staży kierunkowych LGM_2022.pdf.


KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW  UMW we Wrocławiu
w sprawie zawarcia umowy cywilno - prawnej:

umowę wraz z pismem przewodnim skierowanym do JM Rektora należy złożyć w sekretariacie JM Rektora. Wzór umowy znajduję się w plikach do pobrania.


PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSÓW LATA 2022 - 2024

Moduł IV - genetyka biochemiczna

Tytuł kursu  Planowana data realizacji

Metody postnatalnej diagnostyki biochemicznej wrodzonych wad metabolizmu.

5/2022, 1/Lg/2022

01.12.2022

Przedobjawowa i wczesnoobjawowa diagnostyka wrodzonych wad metabolizmu.

6/2022, 2/Lg/2022

10.12.2022

Moduł V - genetyczne podstawy patogenezy chorób

Badania genetyczne w perinatologii.

7/2022, 3/Lg/2022.

27.05.2022

Zaburzenia rozwoju i funkcji układu rozrodczego

8/2022, 4/Lg/2022.

30.09.2022

Znaczenie abberacji chromosomalnych w etiopatogenezie
wrodzonych zespołów i chorób.

9/2022, 5/Lg/2022

25-26.11.2022
Patomechanizm modelowych chorób neurologicznych (Zakład Genetyki Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie). 2023
Genetyka hematoonkologiczna (Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy).

2023

Dziedziczne predyspozycje do nowotworów.

2023

Badania genetyczne w nowotworach sporadycznych (Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku).

12/2023, 1/LGM/2023

09-10.02.2023

Choroby wielogenowe/wielo-czynnikowe. Znaczenie badań genetycznych w medycynie personalizowanej.

 

2023

Zasady konstruowania opisów wyników badań genetycznych.

styczeń

2024

Moduł VI - podstawy prawne i organizacyjne w laboratorium genetycznym i zasady etyczne badań genetycznych 

Podstawy prawne i organizacyjne pracy w laboratorium genetycznym.    

marzec

2024

Kurs specjalizacyjny jednolity

Prawo medyczne.                                                                                         maj 2024

KURSY 2023 - KOMUNIKATY 


KOMUNIKAT 

nr kursu: 12/2023, 1/LGM/2023

Tytuł kursu: Badania genetyczne w nowotworach sporadycznych. (Laboratoryjna genetyka medyczna). [2023-4351-74]
Termin: 09-10.02.2023
Termin rejestracji on-line: 2022-12-09 - 2023-02-05
Koszt uczestnictwa: 400,00 zł
Organizator: Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, GUMed
Kontakt: Hanna Myszkowska
Zapisy na kurs wyłącznie on-line na stronie GUMed w zakładce kształcenie podyplomowe.
tel.: 58 349 27 70, e-mail: kbk@gumed.edu.pl


KURSY 2022 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT
nr kursu: 6/2022 (2/Lg/2022)
Tytuł kursu: Przedobjawowa i wczesnoobjawowa diagnostyka wrodzonych wad metabolizmu.

Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyka biochemiczna
Termin kursu: 10 grudnia 2022
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Robert Śmigiel 
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 5/2022 (1/Lg/2022)
Tytuł kursu: Metody postnatalnej diagnostyki biochemicznej wrodzonych wad metabolizmu.

Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyka biochemiczna
Termin kursu: 1 grudnia 2022
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Robert Śmigiel 
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 9/2022 (5/Lg/2022)
Tytuł kursu: Znaczenie abberacji chromosomalnych w etiopatogenezie
wrodzonych zespołów i chorób.

Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyczne podstawy patogenezy chorób
Termin kursu: 25-26 listopada 2022
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Ryszard Ślęzak 
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 2 dni, 16 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 8/2022 (4/Lg/2022)
Tytuł kursu: Zaburzenia rozwoju i funkcji układu rozrodczego
Dziedzina: 
Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyczne podstawy patogenezy chorób
Termin kursu: 30 września 2022
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Ryszard Ślęzak 
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.
Koszt: 0 zł Kurs w całości dotowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych


KOMUNIKAT
nr kursu: 7/2022 (3/Lg/2022)
Tytuł kursu: Badania genetyczne w perinatologii
Dziedzina: 
Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyczne podstawy patogenezy chorób
Termin kursu: 27 maja 2022, 28 maja 2022 (test zaliczeniowy)
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Ryszard Ślęzak 
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.