Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

Sekretariat
tel.: +4871 784 11 35

Kierownik
tel.:  +48 71 784 11 33
faks: +48 71 784 00 32

Strona internetowa
https://wydawnictwo.umw.edu.pl

e-mail: ru-w@umw.edu.pl
facebook.com/WydawnictwoUMED
instagram.com/wydawnictwo_umed

 

 

Kierownik
mgr Monika Kolęda
tel.: 71 784 11 33
e-mail: monika.koleda@umw.edu.pl,
ru-w@umw.edu.pl

Księgowość, umowy, sprzedaż
Agnieszka Weber
tel.: 71 784 11 35
e-mail: agnieszka.weber@umw.edu.pl,

Pracownia składu komputerowego
mgr inż. Adam Barg
tel.: 71 784 11 37
e-mail: adam.barg@umw.edu.pl

mgr Leonard Szłapka
e-mail: leonard.szlapka@umw.edu.pl

Redakcja i korekta publikacji anglojęzycznych
mgr Joanna Gudarowska
tel.: 71 784 12 05
e-mail: joanna.gudarowska@umw.edu.pl

mgr Jolanta Prazeres
tel.: 71 784 15 86
e-mail: jolanta.prazeres@umw.edu.pl

mgr Marek Misiak
tel.: 71 784 12 05
e-mail: marek.misiak@umw.edu.pl

Redakcja i korekta publikacji polskojęzycznych
inż. Anna Gemza
tel.: 71 784 15 86
e-mail: anna.gemza@umw.edu.pl

mgr Aleksandra Raczkowska
tel.: 71 784 11 36, tel. kom.: 505 360 076
e-mail: aleksandra.raczkowska@umw.edu.pl

 

Choć pierwotnym celem utworzenia Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 1976 roku było umożliwienie szybkiego wydawania prac i tym samym rozwoju naukowego i zdobywania stopni pracownikom naukowym Uczelni, w ostatnich latach znacznie poszerzyliśmy pole działania. Obecnie skupiamy się przede wszystkim na promowaniu sukcesów polskich badaczy, również za granicą, czemu służą liczne publikacje w języku angielskim. Dbamy o wysoką jakość naukową i edytorską udostępnianych przez nas treści, przeznaczonych tak dla naukowców, jak i studentów.

Istotnym aspektem naszej działalności jest dostępność, dlatego wiele z naszych materiałów publikujemy w wersji elektronicznej (w trybie otwartego dostępu – open access). Niemniej ważne w tym kontekście są międzynarodowa dystrybucja i obecność w najpopularniejszych naukowych bazach danych.

Wydajemy głównie monografie, anglojęzyczne czasopisma naukowe, podręczniki akademickie, skrypty, materiały z konferencji i sympozjów oraz publikacje pamiątkowe. Autorzy naszych publikacji są uznanymi pracownikami różnych instytucji naukowych. Dyscypliny naukowe, które darzymy szczególnym zainteresowaniem, to: medycyna, pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, cybernetyka medyczna i inżynieria biomedyczna oraz automatyka i robotyka.

Stosujemy procedury recenzowania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także używamy systemów antyplagiatowych, zabezpieczających oryginalność prac naukowych. Przestrzegamy również procedur Comittee on Publication Ethics (COPE), które wskazują m.in., co robić w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej w nadesłanym materiale. Aktywnie zwalczamy brak poszanowania dobrych obyczajów w nauce. Przejawem takich praktyk jest np. sytuacja, w której udział autora był znikomy lub nie miał miejsca wcale, a mimo to jest współautorem publikacji (guest authorship) lub kiedy wniósł znaczący wkład w powstanie pracy bez ujawniania swego udziału jako współautor (ghostwriting).

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki) zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Czasopisma

Nasze czasopisma spełniają formalne wymogi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz są indeksowane w większości liczących się naukowych baz danych na świecie (np.: MEDLINE, Scopus, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition).

Publikujemy czasopisma z takich dziedzin nauki, jak: medycyna, badania naukowe i eksperymentalne („Advances in Clinical and Experimental Medicine”), nauki o materiałach i kompozytach („Polimery w Medycynie”), stomatologia i chirurgia stomatologiczna („Dental and Medical Problems”).

Obsługujemy czasopisma kompleksowo: zajmujemy się kwestiami administracyjnymi, opracowaniem redakcyjnym (również w języku angielskim) i typograficznym, obsługą stron internetowych oraz dystrybucją na terenie Polski i zagranicą.

Publikujemy wszystkie czasopisma w wersji elektronicznej dostępnej online w systemie otwartego dostępu (open access).

Wszystkie artykuły w naszych czasopismach mają nadany numer DOI.

Książki

Nasze wydawnictwo jest miejscem, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością. Proces wydawniczy, w którym uczestniczą nadesłane do nas prace, jest sprawdzonym systemem wypracowanym przez wiele lat. Jednocześnie korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie udostępniania publikacji, które wydajemy – wyników pracy naukowców z różnych dziedzin medycyny.

Wydajemy:

 • monografie i książki popularnonaukowe z różnych gałęzi medycyny;
 • podręczniki akademickie i skrypty;
 • materiały pokonferencyjne;
 • publikacje naukowców z macierzystego uniwersytetu, a także spoza niego.

Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny Wydawnictwa UMW składa się z kompetentnych redaktorów, grafików DTP oraz specjalisty do spraw dystrybucji. Gwarantujemy:

 • opiekę jednego redaktora dla danego tytułu podczas całego procesu wydawniczego, jak również osobisty kontakt z autorami i dopasowanie kształtu publikacji do ich potrzeb;
 • staranną redakcję językową z elementami redakcji merytorycznej przeprowadzoną przez doświadczonego pracownika wydawnictwa;
 • unikalny projekt typograficzny publikacji oraz profesjonalną okładkę;
 • skład i łamanie;
 • dokładną korektę tekstu, również w języku angielskim;
 • kontrolę jakości druku i oprawy w drukarni;
 • sprzedaż publikacji w Polsce i za granicą.

Dystrybucja poza Polską

Mamy doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Wielu autorów naszych artykułów i innych publikacji pochodzi ze znanych na arenie międzynarodowej ośrodków naukowych. Zapewniamy ponadto:

 • bezpośrednią współpracę z księgarniami, hurtowniami i punktami sprzedaży książki w całej Polsce;
 • kontakt z bibliotekami oraz instytucjami naukowymi w kraju i za granicą;
 • własny, prężnie działający punkt sprzedażowy, obsługujący klientów polskich i zagranicznych oraz umożliwiający całodobowe przyjmowanie zleceń.

 

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dotyczące przygotowywania publikacji oraz opis procesu wydawniczego znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

Zasady punktacji dorobku

Zasady punktacji dorobku znajdują się na stronie Biblioteki UMW.

 

Tłumaczenia naszych książek

Informujemy, że istnieje możliwość tłumaczenia podręczników Wydawnictwa UMW z języka polskiego na język angielski oraz pozycji opublikowanych w języku angielskim na język polski. Tłumaczenia mają na celu wyrównanie poziomu nauczania danego przedmiotu w ramach English Division, a także umożliwienie studentom polskojęzycznym korzystania z pozycji wydawniczych przygotowanych dla angielskich czytelników.

Informacje

Zgodnie z zarządzeniem nr 12/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadzono odpłatność za publikację artykułów w czasopiśmie „Advances in Clinical and Experimental Medicine”:

- odpłatność za artykuł oryginalny w wysokości 990 euro lub w przypadku płatności w walucie polskiej, w wysokości 4900 zł;
- odpłatność za artykuł przeglądowy (review article) w wysokości 700 euro lub w przypadku płatności w walucie polskiej, w wysokości 3500 zł;
- autorzy publikujący research letters i research in progress ponoszą opłatę w wysokości 350 euro lub w przypadku płatności w walucie polskiej, w wysokości 1750 zł.

 

Nasze czasopisma

cover ACEM

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Skrót tytułu: Adv Clin Exp Med
ISSN: 1899-5276
e-ISSN: 2451-2680
Miesięcznik

Strona internetowa: https://advances.umw.edu.pl/

 

Miesięcznik „Advances in Clinical and Experimental Medicine" jest wydawany przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu od 1992 roku. Publikowane są w nim wysokiej jakości artykuły z obszaru szeroko pojętej medycyny – wszystkich jej działów: prace oryginalne i poglądowe. Czasopismo od 2009 ma wyliczany impact factor (w tym roku wyniósł on 1.736), a od 2012 roku jest indeksowane w bazie MEDLINE.


cover DMP

Dental and Medical Problems

Skrót tytułu: Dent Med Probl
ISSN: 1644-387X
e-ISSN: 2300-9020
Kwartalnik

Strona internetowa:  https://dmp.umw.edu.pl/

 

Czasopismo „Dental and Medical Problems” powstało w 1960 r. z inicjatywy prof. Tadeusza Owińskiego i początkowo nosiło nazwę „Wrocławski Biuletyn Stomatologiczny”. W roku 1965 nazwę czasopisma zmieniono na „Wrocławska Stomatologia”, a następnie w 2002 r. przyjęto angielską nazwę „Dental and Medical Problems”. Czasopismo publikuje anglojęzyczne prace naukowe ze wszystkich dziedzin stomatologii oraz pokrewnych dziedzin medycyny i biologii. W 2002 roku został zmieniony format i szata graficzna czasopisma, a w 2021 roku opracowano nowe zasady publikowania prac, zgodne z aktualnymi wymogami międzynarodowymi. Czasopismo od 2023 roku ma wyliczany Impact Factor.


cover PIM

Polimery w Medycynie
Polymers in Medicine

Skrót tytułu: Polim Med
ISSN: 0370-0747
e-ISSN: 2451-2699
Półrocznik

Strona internetowa: https://polimery.umw.edu.pl/ 

Czasopismo jest półrocznikiem ukazującym się od 1971 roku, publikującym anglojęzyczne prace oryginalne (techniczne, analityczne, doświadczalne, kliniczne), doniesienia wstępne oraz prace poglądowe na temat zastosowania syntetycznych i naturalnych polimerów oraz biomateriałów w różnych dziedzinach nauk medycznych, farmacji, biotechnologii i weterynarii (m.in. w biochemii, medycynie klinicznej, farmakologii, kontrolowanym dostarczaniu leków, stomatologii, implantologii i bioinżynierii).

Sprzedaż książek

Zamówienia mailowe (możliwość wysyłki): zamowienia@umw.edu.pl
Stacjonarnie: część administracyjna Centrum Naukowej Informacji Medycznej,
ul. Marcinkowskiego 2–6, parter, p. 0A 111.1
Płatność w siedzibie tylko gotówką!

Dostępne publikacje znajdują się na stronie:

https://wydawnictwo.umw.edu.pl/pl/publikacje/

Publikacje w otwartym dostępie:

https://wydawnictwo.umw.edu.pl/pl/open-access/