Szkolenia farmaceutów - Aktualności

SZKOLENIA FARMACEUTÓW - Aktualności

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA FARMACEUTÓW

Kursy kwalifikacyjne, mają na celu uzyskanie przez farmaceutę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub usług farmaceutycznych wchodzących w zakres danej dziedziny farmacji lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.Kursy kwalifikacyjne odbywa się na podstawie programu kursu kwalifikacyjnego.

Tytuły kursów:

KURS KWALIFIKACYJNY DLA FARMACEUTÓW w zakresie badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19 a także innych zalecanych szczepień ochronnych u osoby dorosłej

KURS KWALIFIKACYJNY DLA FARMACEUTÓW w zakresie wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii

Programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Zgłoszenia na kurs


OFERTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW

Nazwa szkolenia
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji klinicznej oraz farmacji aptecznej

Jednostka szkoląca
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny, Studium Kształcenia Podyplomowego
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel. 71 78 40 352, tel. 71 78 40 353, e-mail: farmstud@umw.edu.pl

Program i czas trwania szkolenia
Szkolenie odbywa się na podstawie programu specjalizacyjnego dostępnego na stronie CMKP https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-spe…
Czas trwania szkolenia 3 lata.

Cel szkolenia
Uzyskanie tytułu specjalisty.

Czas i tryb postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego
Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, https://smk.ezdrowie.gov.pl/ ) wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział Wyższych Kadr Medycznych
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (tel. 71 340 66 36)
https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/farmaceuci/rozpoczecie-sp…

Wg aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, do rozpoczęcia specjalizacji nie jest wymagany roczny staż w zawodzie (specjalizację można rozpocząć bezpośrednio po ukończeniu studiów na kierunku farmacja).

Składanie wniosków od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2024 r.


KURSY W RAMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO FARMACEUTÓW

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu 3 kursów wspomagających rozpoczęcie świadczenia usług opieki farmaceutycznej. Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty zdefiniowano zakres usług składających się na opiekę farmaceutyczną. Każdy farmaceuta ma pełne prawo realizować tego rodzaju usługi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląską Izbą Aptekarską przygotowało cykl 3 kursów w ramach doskonalenia zawodowego, w których udział pozwoli każdemu farmaceucie zaktualizować niezbędną wiedzę i wzmocnić umiejętności praktyczne.

 

Pierwszy z kursów obejmuje: Prowadzenie konsultacji farmaceutycznej. Przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego. Udzielanie porady farmaceutycznej. Prawa pacjenta.

Terminy pierwszego kursu:
04.11.2022 (4 h), 18.11.2022 (4 h), 19.11.2022 (8 h stacjonarnie) – 1. grupa
18.11.2022 (4 h), 09.12.2022 (4 h), 10.12.2022 (8 h stacjonarnie) – 2. grupa
16.12.2022 (4 h), 13.01.2023 (4 h), 14.01.2023 (8 h stacjonarnie) – 3. grupa

 

Drugi kurs obejmuje: Przegląd lekowy wraz z dokumentowaniem.

Terminy drugiego kursu: zostaną podane w najbliższym czasie

 

Trzeci kurs obejmuje: Badania diagnostyczne w profilaktyce i monitorowaniu w praktyce farmaceutycznej.

Terminy trzeciego kursu: zostaną podane w najbliższym czasie

 

Każdy kurs trwa 16 godz. dydaktycznych, w tym 8 godz. on-line (dwa piątki po południu) oraz 8 godz. stacjonarnie (jedna sobota).

Kurs zakończony będzie testem, sprawdzającym wiedzę oraz wydaniem zaświadczenie potwierdzającym każdorazowo uzyskanie 16 pkt w ramach doskonalenia zawodowego.

Odpłatność za każdy kurs dla farmaceuty wyniesie 160 zł.

Cykl trzech kursów umożliwi kompleksowe wzmocnienie wiedzy i umiejętności wspomagających świadczenie opieki farmaceutycznej przez każdego farmaceutę.

Zajęcia praktyczne odbędą się na Wydziale Farmaceutycznym przy ul. Borowskiej 211a we Wrocławiu, w Katedrze Technologii Postaci Leku.

Zgłoszenia chęci udziału prowadzi DIA poprzez formularz internetowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmlldlhgOzPuN-BcgqjIvcc3po6wk…

Odpłatność należy wnieść na konto DIA podając w tytule wpłaty imię i nazwisko z dopiskiem „kurs”. Kursy nastawione są na budowanie umiejętności praktycznych i prowadzone będą przez ekspertów i praktyków posiadających doświadczenie i realizujących usługi tworzące opiekę farmaceutyczną. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie DIA oraz w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku,
mgr Marcin Repelewicz – prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
dr Artur Owczarek – kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UMW