Studia podyplomowe - Wydział Farmaceutyczny - Rekrutacja

Rekrutacja

Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych

Przedłużenie terminu rekrutacji!

Uprzejmie informujemy o możliwości dalszego zgłaszania się kandydatów na studia podyplomowe „Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych” w roku akademickim 2023/2024, w terminie do dnia 15.09.2023 r.


Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie od dn. 15 maja do dn. 31 sierpnia 2023 r. prześlą drogą pocztową do Studium Kształcenia Podyplomowego ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania poniżej),
  • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania poniżej),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych,
  • oświadczenie potwierdzające fakt pełnienia lub planowania podjęcia funkcji osoby wykwalifikowanej (druk do pobrania poniżej),
  • zdjęcie legitymacyjne – 2 szt.

Jednostka szkoląca kwalifikuje na studia osoby spełniające wymagania. Ponadto, w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Kierunek studiów zostanie uruchomiony, gdy liczba przyjętych będzie wynosiła co najmniej 11 osób.

Liczba miejsc
Minimalna 11 osób maksymalna 30 osób

Opłata za studia
Planowana odpłatność za studia podyplomowe dla Osób Wykwalifikowanych (V edycja) wyniesie 10 560,00 zł (5 280,00 zł za każdy semestr) i może ulec obniżeniu w wyniku zakwalifikowania większej liczby uczestników.

Zajęcia planujemy realizować od października 2023 r. do czerwca 2024 r. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału.