Studia podyplomowe - Wydział Farmaceutyczny - Aktualności

Aktualności

Badania Kliniczne - projektowanie, organizacja i realizacja ed. III – rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe od dn. 20 maja 2024 r.

Studia skierowane są zarówno do pracowników zawodów medycznych m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, jak również personelu administracyjnego – m.in. menadżerów, ekonomistów, statystyków, radców prawnych, ponadto osób, które tworzą lub będą tworzyć zespoły badawcze w ośrodkach badań klinicznych, osób projektujących badania kliniczne oraz osób tworzących personel administracyjny w zakresie obsługi i zarządzania badaniami klinicznym.

Szczegółowe informacje o:
studiach podyplomowych https://nowa.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/o-…

warunkach rekrutacji https://nowa.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/re…

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku ed. II – rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe od dn. 20 maja 2024 r.

Studia skierowane są zarówno do pracowników zawodów medycznych m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, jak również absolwentów innych kierunków life science. Osób, które tworzą lub będą tworzyć zespoły monitorowania i nadzoru nad bezpieczeństwem  farmakoterapii w ośrodkach badań klinicznych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii produktami obecnymi na rynku w fazie po rejestracyjnej.

Szczegółowe informacje o:
studiach podyplomowych https://www.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/o-s…

warunkach rekrutacji https://www.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/rek…

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych ed. V – rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe od dn. 20 maja 2024 r.

Studia przeznaczone są dla osób, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych, pełniących lub planujących podjąć funkcję Osoby Wykwalifikowanej u wytwórcy lub importera produktów leczniczych.

Program dydaktyczny stanowi kompleksowy zestaw zajęć umożliwiający uzupełnienie wiedzy w zakresie wymaganym w Dyrektywie 2001/83/EC art. 49 ust. 2 z 06.11.2001r. odnoszącej się do wymagań dla Osoby Wykwalifikowanej oraz art. 48 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. z poźn. zm.

Szczegółowe informacje o:
studiach podyplomowych https://nowa.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/o-…

warunkach rekrutacji https://nowa.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/re…

Serdecznie zapraszamy do udziału!