Studia podyplomowe - Wydział Farmaceutyczny - Aktualności

Aktualności

Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych ed. IV – trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Do 16 września br. trwa rekrutacja na podyplomowe Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych.

Studia przeznaczone są dla osób, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych, pełniących lub planujących podjąć funkcję Osoby Wykwalifikowanej u wytwórcy lub importera produktów leczniczych.

Program dydaktyczny stanowi kompleksowy zestaw zajęć umożliwiający uzupełnienie wiedzy w zakresie wymaganym w Dyrektywie 2001/83/EC art. 49 ust. 2 z 06.11.2001r. odnoszącej się do wymagań dla Osoby Wykwalifikowanej oraz art. 48 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. z poźn. zm.

Szczegółowe informacje o:
studiach podyplomowych https://nowa.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/o-… 
warunkach rekrutacji https://nowa.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/re…

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Badania Kliniczne - projektowanie, organizacja i realizacja ed. I – trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Do 09 września br. trwa rekrutacja na studia podyplomowe Badania Kliniczne - projektowanie, organizacja i realizacja.

Studia skierowane są zarówno do pracowników zawodów medycznych m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, jak również personelu administracyjnego – m.in. menadżerów, ekonomistów, statystyków, radców prawnych, ponadto osób, które tworzą lub będą tworzyć zespoły badawcze w ośrodkach badań klinicznych, osób projektujących badania kliniczne oraz osób tworzących personel administracyjny w zakresie obsługi i zarządzania badaniami klinicznym.

Szczegółowe informacje o:
studiach podyplomowych https://nowa.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/o-…
warunkach rekrutacji https://nowa.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/re…

Serdecznie zapraszamy do udziału!