Szkolenia farmaceutów - Kursy kwalifikacyjne

Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów

Kursy kwalifikacyjne, mają na celu uzyskanie przez farmaceutę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub usług farmaceutycznych wchodzących w zakres danej dziedziny farmacji lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.Kursy kwalifikacyjne odbywa się na podstawie programu kursu kwalifikacyjnego.

Tytuły kursów:

KURS KWALIFIKACYJNY DLA FARMACEUTÓW w zakresie badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19 a także innych zalecanych szczepień ochronnych u osoby dorosłej

KURS KWALIFIKACYJNY DLA FARMACEUTÓW w zakresie wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii

Programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Zgłoszenia na kursy