Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku - Moduły Dydaktyczne

Moduły Dydaktyczne

dr n. farm. Artur Owczarek - kierownik studiów podyplomowych pt. "Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku"

 

Liczba godzin

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

 

 

Moduł I

Wprowadzenie do farmakologii i farmakoterapii.

16

3

Moduł II

Etyczne i prawne aspekty nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

16

3

Moduł III

Produkty lecznicze i wyroby medyczne.

8

2

Moduł IV

Biostatystyka i analizy farmakoekonomiczne.

16

3

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

 

 

Moduł V

Wprowadzenie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

22

3

Moduł VI

Wprowadzenie do analizy niepożądanych działań leków na poziomie narządów.

20

3

Moduł VII

Procedury pharmacovigilance.

22

4

Moduł VIII

Pharmacovigilance w badaniach klinicznych.

18

3

Moduł IX

Pharmacovigilance w fazie po-rejestracyjnej.

26

4

Moduł X

Warsztaty praktyczne.

16

2

Razem :

180

30