Informacje ogólne dla studentów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Komunikaty

Szkolenie BHP dla nowoprzyjętych studentów (dotyczy studentów I roku, studentów przeniesionych z innych uczelni oraz studentów, którzy wznowili studia).

Szanowni Studenci,
przypominamy o obowiązku zaliczenia szkolenia BHP.

W roku akademickim 2022/2023 szkolenie to odbędzie się w dniach:
Wydział Lekarski 17-18 października
Wydział Lekarski ED 19 października
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 20 października
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ED 21 października
Wydział Farmaceutyczny 24-25 października
Wydział Nauk o Zdrowiu 26-27 października

Więcej informacji o warunkach szkolenia znajduje się pod adresem: https://www.umw.edu.pl/pl/informacje-ogolne-dla-studentow/test-z-bhp-dla-i-studentow-i-roku

Wolne miejsca w Domu Studenckim Bliźniak

SZANOWNI STUDENCI,

INFORMUJEMY, ŻE POSIADAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM BLIŹNIAK

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:

tel. 71 348 42 32 

e-mail: kamila.kaluzna@umw.edu.pl

             anna.kardela@umw.edu.pl

STUDENCKIE PROGRAMY STYPENDIALNE

Szanowni Studenci,

w związku z rozpoczęciem kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz studentów, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych 01.10.2022 Urząd Miejski Wrocławia uruchomił nabór wniosków o przyznanie w/w stypendiów. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia (XLII/1089/21) mogą się o nie ubiegać :

- w przypadku stypendiów dla laureatów: laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów, którzy uzyskali prawo do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego (termin do 31.10.2022)

- w przypadku stypendiów dla studentów wyjeżdżających za granicę: studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i wyższych lat studiów I stopnia oraz studiów II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych (termin do 30.11.2022).

Kandydaci składają dokumenty za pośrednictwem aplikacji:

https://sps.cui.wroclaw.pl/

Szczegóły na stronie internetowej:

https://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny

 

Wytyczne Ministra Zdrowia dotyczące składania wniosków o stypendia MZ przez cudzoziemców polskiego pochodzenia w roku akademickim 2022/2023

Uwaga - wnioski należy składać w Dziekanacie właściwego Wydziału zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.
Rada Powiatowa w Radomiu ustanowiła stypendium dla studentów kierunku lekarskiego. Szczegóły poniżej:
Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów Vi VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Szczegóły poniżej:
Ogłoszenie naboru wniosków o stypendium przyznawane przez Województwo Opolskie dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim na rok akademicki 2022/2023.
Zarząd Powiatu Radomskiego uchwałą Nr 977/2022 z dnia 25 października 2022 r. ogłosił V nabór wniosków w sprawie przyznania stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.
Zarząd Powiatu w Hrubieszowie podjął Uchwałę nr 690/2022 w sprawie naboru wniosków o stypendium dla studentów Uczelni Wyższych na kierunku lekarskim.
Zarząd Powiatu Łowickiego po raz trzeci ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem:

https://www.bip.powiat.lowicz.pl/238,ogloszenia-i-komunikaty

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca studentów kształcących się na kierunku lekarskim do składania wniosków o przyznanie stypendium wynoszącego 2 000,00 zł miesięcznie.

szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.powiat-wloszczowa.pl/index.php?c=article&id=4400

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19893/uwaga-studenci-studiow-lekarsk…