Informacje ogólne dla studentów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Komunikaty

UWAGA WAŻNE!!!

SYLABUSY DO POBRANIA tutaj

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ogłasza  nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje na stronie internetowej:

https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczego…

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Informacje na stronie internetowej:

https://www.starostwo.hrubieszow.pl/news/2192/ogloszenie-o-naborze-wnio…

 

Stypendium dla studentów V lub VI roku studiów kierunku lekarskiego przyznawane przez Starostę Powiatu Włoszczowskiego

Stypendium dla studentów V lub VI roku studiów kierunku lekarskiego przyznawane przez Starostę Powiatu Włoszczowskiego na podstawie złożonego wniosku ( osobiście, pocztą polską lub e-PUAP) w terminie do 29 września 2023. Szczegółowe informacje poniżej.

https://bip.powiat-wloszczowa.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim.html

Plakat

STUDENCKIE PROGRAMY STYPENDIALNE

Szanowni Studenci,

w związku z rozpoczęciem kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz studentów, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych 01.10.2022 Urząd Miejski Wrocławia uruchomił nabór wniosków o przyznanie w/w stypendiów. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia (LXVIII/1772/23 z dnia 25 maja 2023 r.) mogą się o nie ubiegać :

- studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujący na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;

- studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na  uczelniach zagranicznych;

- doktoranci, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia, studiujący we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych, w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie oraz w szkołach doktorskich na uczelniach publicznych i niepublicznych jak i w podmiotach naukowych prowadzących szkoły doktorskie.

Kandydaci składają dokumenty za pośrednictwem aplikacji:

https://sps.cui.wroclaw.pl/

Szczegóły na stronie internetowej:

https://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny