Informacje ogólne dla studentów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Komunikaty

UWAGA WAŻNE!!!

Kalendarze egzaminów wszystkich Wydziałów - tutaj

SYLABUSY DO POBRANIA tutaj

 

NEWS

ATTENTION !!!

Exam timetables for all faculties – available here

SYLLABUSES for  download  – available  here