Ubezpieczenia NNW i OC

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ubezpieczenia NNW i OC

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2023 r. będzie możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia NNW i OC na rok akademicki 2023/2024 z firmą STU ERGO HESTIA, która przygotowała dla studentów i doktorantów do wyboru 4 różne warianty, a dla słuchaczy UTW do wyboru 2 warianty ubezpieczenia.

Ubezpieczenia będzie można zakupić po zalogowaniu się na stronie internetowej www.ibezpieczni.pl (link na nowy rok akademicki będzie aktywny od 1 października 2023 r. od godziny 10:00).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia mają studenci i doktoranci Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także osoby spoza Uczelni, w szczególności studenci przyjeżdżający w ramach studenckich praktyk z innych uczelni polskich i zagranicznych (na podstawie umów i porozumień) oraz studenci i doktoranci działających w ramach uczelnianych organizacji studenckich lub doktoranckich.

Do ubezpieczenia mogą ponadto przystąpić słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którym dedykowane są wyłącznie pakiety Podstawowy i Podstawowy + dodatkowy OC.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

Do ubezpieczenia można przystąpić wyłącznie elektronicznie, poprzez dedykowaną stronę: www.ibezpieczni.pl

KOMU DEDYKOWANE SĄ POSZCZEGÓLNE PAKIETY UBEZPIECZENIA?

Studenci lub Doktoranci:

Pakiet podstawowy nr 1 - 60 zł
Pakiet podstawowy + dodatkowy OC nr 2 - 90 zł
Pakiet podstawowy + dodatkowy NNW nr 3 - 138 zł
Pakiet pełny nr 4 - 168 zł

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Pakiet podstawowy nr 1 - 60 zł
Pakiet podstawowy + dodatkowy OC nr 2 - 90 zł

NA JAKI OKRES ZAWIERANE JEST UBEZPIECZENIE?

Okres ubezpieczenia kończy się zawsze w bieżącym roku, w dniu 30 września. Okres ubezpieczenia może być więc być różny dla każdego ubezpieczonego w zależności od momentu przystąpienia do ubezpieczenia.

CZY WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZALEŻY OD DATY PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA?

Składki płacone będą jednorazowo w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia:

1) z terminem płatności do 30 listopada każdego roku akademickiego włącznie będą upoważniały do objęcia ochroną ubezpieczeniową od początku roku akademickiego/roku polisowego, tj. od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

2) W przypadku deklaracji złożonych po 30 listopada 2023 r. (okres ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się od dnia następnego po dacie zapłaty składki i będzie trwał do 30 września 2024.

CO JEST POTWIERDZENIEM PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA I JAK JE OTRZYMAĆ?

Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia, jest Certyfikat zawarcia ubezpieczenia, wysyłany na wskazany adres e-mail ubezpieczonego.

ZAKRES TERYTORIALNY – CZY UBEZPIECZENIE DZIAŁA W PRZYPADKU OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ?
Z zastrzeżeniem wyłączeń, w zależności od wariantu, ubezpieczenie obejmuje zdarzenia na terenie całego Świata lub Europy. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia odnosi się zarówno do osób studiujących na terenie Polski, jak i wyjeżdżających w ramach zagranicznych studiów lub praktyk zawodowych np. w ramach programu Erasmus +.

KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH ZAKRESU UBEZPIECZENIA, PROBLEMÓW TECHNICZNYCH ZE STRONĄ, CERTYFIKATÓW:

+48 501 359 303
+48 71 777 04 26
infolina działa od poniedziałku do piątku

e-mail: polisa@ibezpieczni.pl

JEŚLI POTRZEBUJESZ UZYSKAĆ ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ZAKUPU UBEZPIECZENIA (CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA) NAPISZ NA ADRES:

szkolna@suprabrokers.pl

W treści maila podaj swoje dane osobowe i numer polisy.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ:

PLAKAT INFORMACYJNY w języku polskim - do pobrania wkrótce
PLAKAT INFORMACYJNY w języku angielskim - do pobrania wkrótce

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA - do pobrania wkrótce

Informujemy także, Uczelnia posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez studentów podczas odbywania praktyki zawodowej.