Student - Osoby niepełnosprawne - Pełnomocnik rektora

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Pełnomocnik rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów
z Niepełnosprawnościami
 -  
dr Krzysztof Aleksandrowicz

ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4A, 50-345 Wrocław 
Dyżur: środa, godz. 11:30-12:30 (proszę o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe umówienie/potwierdzenie spotkania w celu zapewnienia należytego komfortu – bez kolejek pod drzwiami).
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4A (budynek modułowy, gabinet nr 1.19 na parterze), 50-345 Wrocław
e-mail: krzysztof.aleksandrowicz@umw.edu.pl
tel.: 603 61 31 44

 


Dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz
Specjalista fizjoterapii (2010r.), specjalista rehabilitacji ruchowej I stopnia (2007r.),
Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

słowa klucze: niepełnosprawność, niepełnosprawni, student niepełnosprawny, doktorant niepełnosprawny