Akty prawne - Student - Samorząd studentów i organizacje studenckie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Akty prawne

Regulamin Samorządu Studentów


Regulamin działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich  i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu               - j. polski

Regulations for the operation, financing and dissolution of university student organizations and associations operating at the Medical University of Wroclaw - j. angielski