Student - Podział roku akademickiego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Podział roku akademickiego

Rok akademicki 2022/2023:

Zarządzenie nr 36/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2022/2023

Szczegółowy podział roku akademickiego 2022/2023
Rok akademicki 2021/2022:

Zarządzenie nr 43/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022

Szczegółowy podział roku akademickiego 2021/2022
 


 


Rok akademicki 2020/2021:


Zarządzenie nr 77/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021

Szczegółowy podział roku akademickiego 2020/2021
 

 Rok akademicki 2019/2020:
Zarządzenie nr 99/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020

Szczegółowy podział roku akademickiego 2019/2020
 Rok akademicki 2018/2019:
Zarządzenie nr 34/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2018 r.

Rok akademicki 2017/2018:
Zarządzenie nr 24/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018


Szczegółowy podział roku akademickiego 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017:
Zarządzenie nr 30/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

Szczegółowy podział roku akademickiego 2016/2017