Student - Akty prawne - Ogólne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ogólne

Akty prawne zewnętrzne:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, ze zm.)
  2. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r., poz. 661);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2022 poz. 1869).

Akty prawne wewnętrzne:

  1. Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  2. Inne akty prawne wewnętrzne dla Studenta m.in.: