Najważniejsze akty prawne - Regulamin studiów

Regulamin studiów

Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023, wprowadzony uchwałą nr 2393 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2022 r.
tekst uchwały Senatu - do pobrania
załącznik do uchwały - Regulamin studiów 2022/2023
załącznik do Regulaminu - wykaz przedmiotów rygorowych


(English text below)
Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022, wprowadzony uchwałą nr 2302 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r.

- uchwała Senatu nr 2302 - tekst do pobrania
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów 2021/2022
- załącznik do Regulaminu Studiów 2021/2022 - Wykaz przedmiotów rygorowych

Regulations of studies of Wroclaw Medical University effective from the academic year 2021/2022 - downloadable text
Annex to Resolution No. 2302 of the Senate of Wroclaw Medical University of 28 April 2021 - downloadable text

Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021, wprowadzony uchwałą nr 2152 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- uchwała Senatu nr 2152 - tekst do pobrania
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów 2020/2021

Regulations of Studies of Wroclaw Medical University (in effect from the academic year of 2020/2021) - link


Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 - link

Zmiana do Regulaminu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020  - Uchwała nr 2197 Senatu UMW z dnia 2 września 2020 r.

Regulations of Studies of Wroclaw Medical University effective as of the academic year 2019/2020 - link


Druki obowiązujące od 1 października 2022 r.

Zarządzenie nr 108/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w „Regulaminie studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023”

tekst obowiązujący (ujednolicony) zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie urlopu

załącznik nr 2 – Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów

załącznik nr 3 – Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć

załącznik nr 4 – Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy

załącznik nr 5 – Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku

załącznik nr 6 – Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

załącznik nr 6a – Decyzja Dziekana – wyrażenie zgody na przeniesienie

załącznik nr 6b – Decyzja Dziekana – niewyrażenie zgody na przeniesienie

załącznik nr 6c – Decyzja Rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie

załącznik nr 6d – Decyzja Rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie (dot. studenta będącego cudzoziemcem)

załącznik nr 7 – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów

załącznik nr 7a – Decyzja Dziekana o skreśleniu z listy studentów

załącznik nr 7b – Decyzja Rektora o skreśleniu/nie skreśleniu z listy studentów

załącznik nr 8 – Wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 8a – Decyzja Dziekana – wyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 8b – Decyzja Dziekana – niewyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 8c – Decyzja Rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 9 – Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów

załącznik nr 10 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów

załącznik nr 10a – Zaświadczenie o ukończeniu studiów dla absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

załącznik 10b – Zaświadczenie o ukończeniu studiów dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego

załącznik nr 10c – Rejestr wydawanych zaświadczeń o ukończeniu studiów

załącznik nr 10d - Zaświadczenie o ukończeniu studiów dla absolwentów Wydziału: Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego

załącznik nr 11 – Karta obiegowa


Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 - link


Regulamin studiów obowiązujacy od roku akademickiego 2017/2018 - link


Zmiany do Regulaminu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016 - link


Regulamin studiów obowiązujacy od roku akademickiego 2015/2016 - treść


Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 - treść


Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 - treść