Najważniejsze akty prawne - Ogólne

Ogólne

Akty prawne zewnętrzne:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861)

  3. Obwieszczenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2018 r., poz.345).

Akty prawne wewnętrzne:

  1. Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  2. Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu / Regulations of Studies of Wroclaw Medical University