Władze rektorskie

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Rektor

prof Piotr Ponikowski

Rektor

prof. dr hab. Piotr Ponikowski

 

tel. 71 784 10 01

e-mail: rektor@umw.edu.pl

Prorektorzy

prof Piotr Dziegiel

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

 

tel.: 71 784 10 12
e-mail: rn@umw.edu.pl

prof Piwowar Agnieszka

Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar

 

tel.: 71 784 10 09
e-mail: rd@umw.edu.pl

prof Marzena Dominiak

Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Marzena Dominiak

 

tel.: 71 784 16 65
e-mail: ru@umw.edu.pl

prof Zatonski Tomasz

Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw.

 

tel.: 71 784 10 13
e-mail : rw@umw.edu.pl

prof. dr hab. Dariusz Janczak

Prorektor ds. Klinicznych

prof. dr hab. Dariusz Janczak

 

tel.: 71 784 10 06
e-mail: rk@umw.edu.pl