Władze rektorskie

Rektor

prof Piotr Ponikowski

Rektor

prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Prorektorzy

prof Piotr Dziegiel

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

prof Piwowar Agnieszka

Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar

prof Marzena Dominiak

Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Marzena Dominiak

prof Zatonski Tomasz

Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw.

prof. dr hab. Dariusz Janczak

Prorektor ds. Klinicznych

prof. dr hab. Dariusz Janczak