Władze rektorskie

Wydział Lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Rektor

prof Piotr Ponikowski

Rektor

prof. dr hab. Piotr Ponikowski
tel.: 71 733 11 12

Prorektorzy

prof Piotr Dziegiel

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

tel.: 71 784 13 54

prof Piwowar Agnieszka

Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
tel.: 71 784 04 50

prof Marzena Dominiak

Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Marzena Dominiak
tel.: 71 784 02 54    

prof Zatonski Tomasz

Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw.
tel.: 71 784 10 13

prof. dr hab. Dariusz Janczak

Prorektor ds. Klinicznych

prof. dr hab. Dariusz Janczak
tel.: 71 733 20 21