Historia Wydziału Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Wydział Nauk o Zdrowiu

Tradycje akademickie powojennego Wrocławia sięgają 24 sierpnia 1948 r., kiedy powołano w stolicy Dolnego Śląska  pierwsze polskie szkoły wyższe:  Uniwersytet i Politechnikę. Jednym z sześciu wydziałów Uniwersytetu był Wydział Lekarski,  liczący 26 katedr. W roku 1950 podzielono Uniwersytet i Politechnikę i utworzono Akademię Medyczną. Posiadała ona wówczas dwa wydziały: lekarski i farmaceutyczny.

Wydział Zdrowia Publicznego pierwotnie zlokalizowano w budynku przy ul. Worcella, obecnie znajduje się on przy ul. Bartla 5 w dawnym liceum pielęgniarskim. W okresie międzywojennym w budynku tym znajdowało się sanatorium „Charitasheim” prowadzone przez niemieckie siostry zakonne. Sanatorium to funkcjonowało aż do końca II wojny światowej.

W 1957 r. I Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Sekcji Pielęgniarek Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia sformułował postulat utworzenia wyższych studiów pielęgniarskich. W 1959 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej powołało Komisję Programową ds. rozpoczęcia wyższych studiów pielęgniarskich. Trwające 6 lat prace doprowadziły do stworzenia warunków organizacyjnych i prawnych dla powstania wydziałów pielęgniarskich na akademiach medycznych w całej Polsce. W 1969 r. w Lublinie powstało pierwsze w kraju Studium Pielęgniarskie Akademii Medycznej. Lata następne przyniosły powstanie wydziałów pielęgniarskich: w 1974 r. w Katowicach, w 1975 r. – w Krakowie i Poznaniu.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Pielęgniarstwa na wrocławskiej AM powołano w 1978 r. Decyzją Senatu i ówczesnego rektora AM profesora Stanisława Iwankiewicza w 1977 r. powołano pełnomocnika rektora ds. tworzenia Wydziału Pielęgniarskiego. Został nim docent dr hab. Józef Małolepszy. Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 29 czerwca 1978 roku na wrocławskiej AM powstał, jako piąty w kraju, Wydział Pielęgniarski. Dzięki pomocy dyrekcji Szkoły Położnych, która udostępniła pomieszczenia budynku przy ulicy Worcella 25, rozwiązano trudności lokalowe.

W latach 1979-1984 na Wydziale działał Oddział Zaoczny 3-letnich magisterskich studiów uzupełniających dla absolwentów likwidowanych studiów nauczycielskich dla średnich szkół medycznych. Po 12 latach (w  1996 r.) z uwagi na ogromne zapotrzebowanie środowiska wprowadzono 5-letnie studia magisterskie w systemie zaocznym.

W 1978 r. w ramach wydziału funkcjonowały 4 zakłady: pedagogiki pielęgniarskiej, pielęgniarstwa społecznego, organizacji pracy pielęgniarek, pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji. Rok 1982 był pierwszym, w którym wręczono dyplomy absolwentów.

Uchwałą nr 620 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 września 2008 r. dokonano zmiany nazwy Wydziału Zdrowia Publicznego na Wydział Nauk o Zdrowiu. Obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu kształci studentów na następujących kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne oraz ratownictwo medyczne.