Historia Wydziału Farmaceutycznego

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Wydział Farmaceutyczny

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu rozpoczął działalność wkrótce po zakończeniu działań wojennych. Zaraz po wyzwoleniu do Wrocławia przyjechała grupa naukowców związana z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie. Do grupy profesorów lwowskich dołączyli także ochotnicy z innych stron kraju, zawodowo związani ze środowiskiem lekarskim i farmaceutycznym. Zadaniem tej grupy było stworzenie od podstaw polskiej wyższej szkoły medycznej w zniszczonym wojną Wrocławiu.

Wydział Farmaceutyczny został powołany w 1946 r. na mocy Dekretu Rady Ministrów, początkowo jako Oddział Farmaceutyczny przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a od stycznia 1950 r., jako Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej. Pierwszym dyrektorem działu Farmaceutycznego był prof. dr hab. Tadeusz Baranowski – kierownik Zakładu Chemii Fizjologicznej, a jego zastępcą prof. dr hab. Bogusław Bobrański – kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej. Do dyspozycji tworzącego się Oddziału Farmaceutycznego władze Wrocławia oddały gmach przy ul. Szewskiej 38/39, w którym mieścił się dawniej niemiecki Instytut Farmaceutyczny. Budynek był zniszczony w 80 proc.

Wydział Farmaceutyczny

Pionierzy wrocławskiej farmacji wraz z pierwszymi studentami sami odgruzowywali, aby przygotować budynek do wykonania koniecznych robót budowlanych i zapewnić przynajmniej prowizoryczne warunki do rozpoczęcia nauki. Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Poluszyński 6 marca 1946 r. W roku akademickim 1946/47 studia na I roku rozpoczęło 115 osób, na II – 125, na III – 49, a na IV – 9 osób; w końcu lat 40. XX w. na Oddziale Farmaceutycznym było łącznie około 300 studentów. Pierwszego stycznia 1950 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Wydział Lekarski wraz z Oddziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej został przekształcony w samodzielną uczelnię, początkowo Akademię Lekarską, następnie Akademię Medyczną, a dotychczasowy Oddział przemianowano na Wydział Farmaceutyczny.

W roku akademickim 1979/1980 powołano przy Wydziale Farmaceutycznym Oddział Analityki Medycznej, który rozpoczął szkolenie przyszłych pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych – magistrów analityki medycznej. Pierwszym dyrektorem, a następnie prodziekanem ds. Oddziału Analityki Medycznej był prof. dr hab. Michał Masiak.

W 2012 r. rozpoczęło się przenoszenie katedr i zakładów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do nowej siedziby, tzw. Nowej Farmacji, funkcjonującej zgodnie ze standardami nowoczesności XXI wieku.

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniona została nazwa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej na Wydział Farmaceutyczny.