Dziekanat Wydziału Lekarskiego

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5
50-345 Wrocław
dl@umw.edu.pl

Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Andrzej Hendrich
godziny konsultacji:
wtorek 11:00 - 12:00
czwartek 11:00 - 12:00

Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunku Lekarskim
dr hab. Anna Goździk
godziny konsultacji:
czwartek 11:00 - 13:00

Prodziekan ds. Kształcenia w Języku Angielskim
dr hab. Katarzyna Neubauer, prof. uczelni
godziny konsultacji:
poniedziałek 12:00 - 13:00
środa 12:00 - 13:00
ul. Tytusa Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław

Prodziekan ds. Kształcenia Klinicznego Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Marzena Zielińska
godziny konsultacji:
środa 11:30 - 12:30

Prodziekan ds. Rozwoju i Innowacji
dr hab. Robert Zymliński, prof. uczelni
godziny konsultacji:
piątek 12:00 - 14:00 

dr Magdalena Kübler
tel.: 71 784 11 62
e-mail:
magdalena.kubler@umw.edu.pl

pokój 109

Wioletta Drobina
tel.: 71 784 17 01
e-mail: wioletta.drobina@umw.edu.pl

mgr Katarzyna Domalewska
tel.: 71 784 11 53
e-mail: katarzyna.domalewska@umw.edu.pl

 

pokój nr 111

Sekcja Toku Studiów
Godziny przyjęć

poniedziałek - czwartek: 11.00 - 14.00, pokój nr 107
piątek - nieczynne

Kierownik Sekcji
mgr inż. Magdalena Sokołowska
tel.: 71 784 16 61
e-mail: magdalena.sokolowska@umw.edu.pl

Sprawy studentów 1 roku studiów
Praktyki wakacyjne
mgr Anna Trzyna
tel.: 71 784 16 62
e-mail: anna.trzyna@umw.edu.pl

Sprawy studentów 2 roku studiów
Praktyki wakacyjne
mgr Agnieszka Plewka
tel.: 71 784 17 89
e-mail: agnieszka.plewka@umw.edu.pl

Sprawy studentów 3 roku studiów
Przeniesienia z innych uczelni
mgr Agnieszka Ciesielska
tel.: 71 784 19 42
e-mail: agnieszka.ciesielska@umw.edu.pl
 
Sprawy studentów 4 roku studiów
Praktyki wakacyjne
Ewelina Kowalewska
tel.: 71 784 16 63
e-mail: ewelina.kowalewska@umw.edu.pl
 

Sprawy studentów 5 roku studiów
Praktyki wakacyjne
mgr inż. Katarzyna Kobylańska
tel.: 71 784 11 68
e-mail: katarzyna.kobylanska@umw.edu.pl


Sprawy studentów 6 roku studiów
Przeniesienia z innych uczelni
mgr inż. Aleksandra Janiak
tel.: 71 784 19 43
e-mail: aleksandra.janiak@umw.edu.pl
 
 

Zespół ds. Stypendiów
(pokój nr 105)

mgr Małgorzata Kabała
tel. 71 784 16 64
e-mail: malgorzata.kabala@umw.edu.pl

Zespół ds. Dydaktyki i Dokumentacji
(pokój nr 21)

Agnieszka Kołodziejczyk
tel.: 71 784 11 70
e-mail: agnieszka.kolodziejczyk@umw.edu.pl

mgr Marta Kowalak
tel.: 71 784 11 72
e-mail: marta.kowalak@umw.edu.pl

Agnieszka Szklarz
tel.: 71 784 11 71
e-mail: agnieszka.szklarz@umw.edu.pl

Sekcja ds. Kształcenia w Języku Angielskim
ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław

dr inż. Katarzyna Kołodziejczyk-Prażmo
tel: +48 71 784 19 39

e-mail: katarzyna.kolodziejczyk-prazmo@umw.edu.pl

mgr Patrycja Markiewicz
tel.: +48 71 784 15 57

e-mail: patrycja.markiewicz@umw.edu.pl

mgr Karina Michlik
tel: +48 71 784 11 19

e-mail: karina.michlik@umw.edu.pl

mgr Agnieszka Tołściuk
tel: +48 71 784 15 56

e-mail: agnieszka.tolsciuk@umw.edu.pl

lic. Ola Głuch
tel: +48 71 784 15 58
e-mail: ola.gluch@umw.edu.pl

lic. Zuzanna Dyrcz
tel: +48 71 784 28 04

e-mail: zuzanna.dyrcz@umw.edu.pl