Komisje dyscyplinarne

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Komisje dyscyplinarne

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

 1. dr hab. Ewa Kratz, prof. uczelni - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Agnieszka Hałoń - Zastępca Przewodniczącej
 3. mgr Dominika Sidorska - Zastępca Przewodniczącej
 4. prof. dr hab. Anna Czyż
 5. prof. dr hab. Dorota Frydecka
 6. prof. dr hab. Małgorzata Inglot
 7. prof. dr hab. Joanna Lis
 8. prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
 9. dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, prof. uczelni
 10. dr hab. Kamil Jurczyszyn
 11. dr hab. Edward Kijak
 12. dr hab. Sylwia Krzemińska
 13. dr hab. Paweł Kubasiewicz-Ross
 14. dr hab. Urszula Nawrot
 15. dr hab. Anna Prescha
 16. dr hab. Michał Sarul
 17. dr hab. Mirosław Sopel
 18. dr hab. Sylwester Ślusarczyk
 19. dr hab. Andrzej Teisseyre
 20. dr Katarzyna Lomper
 21. dr Anna Rozensztrauch
 22. dr Tomasz Urbaniak

Jednostki ogólnouczelniane

 1. dr Żanetta Kaczmarek
 2. mgr inż. Magdalena Klyta
 3. mgr Edyta Murawska-Klamut

Doktoranci

 1. lek. Remigiusz Chrostek
 2. lek. Urszula Chrostek
 3. lek. Patryk Pozowski
 4. lek. Monika Sępek
 5. lek. Stanisław Supplitt

Studenci

 1. Bartosz Barzak
 2. Karol Mirkowski
 3. Andrzej Mrożek
 4. Bernadetta Nowak
 5. Julianna Wolska

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2021-2024

 1. prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
 2. prof. dr hab. Ewa A. Jankowska
 3. prof. dr hab. dr hab. Marcin Mikulewicz
 4. prof. dr hab. Beata Ponikowska
 5. prof. dr hab. Rafał Poręba
 6. prof. dr hab. Zbigniew Rybak
 7. prof. dr hab. Marek Sąsiadek
 8. prof. dr hab. Krzysztof Simon
 9. prof. dr hab. Andrzej Szuba
 10. prof. dr hab. Robert Śmigiel
 11. dr hab. Sławomir Budrewicz prof. uczelni
 12. dr hab. Piotr Świątek prof. uczelni
 13. dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka
 14. dr hab. Jarosław Barański
 15. dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
 16. dr hab. Kamila Środa-Pomianek
 17. dr Aureliusz Kosendiak
 18. dr Anna Palko-Łabuz

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 1. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
 3. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
 4. dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.
 5. dr hab. Iwona Bil-Lula
 6. dr hab. Anna Prescha
 7. dr Monika Kantorska-Janiec
 8. dr Joanna Smardz
 9. dr Anna Paradowska–Stolarz
 10. dr hab. Remigiusz Szczepanowski
 11. dr Bartosz Uchmanowicz
 12. dr Stanisław Manulik

Członkowie – doktoranci

 1.  lek. Urszula Chrostek
 2.  mgr farm. Michał Smoleński
 3.  mgr Justyna Jeżewska
 4.  mgr Paulina Czechowicz
 5.  lek. Karolina Czerwińska
 6.  lek. wet. Olga Rodak
 7.  lek. dent. Daniel Selahi
 8.  lek. Wojciech Malchrzak

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1.  dr hab. Kamila Środa- Pomianek
 2.  prof. dr hab. Mariusz Kusztal
 3.  dr Tomasz Dawiskiba
 4.  prof. dr hab. Agnieszka Hałoń
 5.  dr Katarzyna Herman
 6.  dr Katarzyna Jankowska
 7.  dr hab. Żaneta Czyżnikowska
 8.  dr Sylwia Płaczkowska
 9.  prof. dr hab. Witold Musiał
 10.  prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
 11.  dr Bartłomiej Stańczykiewicz
 12.  dr Jolanta Grzebieluch

Członkowie doktoranci:

   1. lek. Remigusz Chrostek 
   2. mgr Justyna Paleczny
   3. mgr Ewelina Wolańska
   4. lek. Karolina Karcz
   5. lek Adrian Wąsik
   6. mgr Kamila Boszkiewicz
   7. lek. Stanisław Supplitt
   8. mgr farm. Malwina Brożyna

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów

1. dr hab. Tomasz Gołębiowski
2. dr Katarzyna Połtyn-Zaradna

Obsługa Komisji – Biuro Szkoły Doktorskiej

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów powołana na kadencję 2020-2024

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. dr hab. Krzysztof Maksymowicz - Wydział Lekarski - Przewodniczący,
 2. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas - Wydział Lekarski,
 3. prof. dr hab. Beata Sobieszczańska - Wydział Lekarski,
 4. prof. dr hab. Małgorzata Radwan – Oczko – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 5. dr hab. Edward Kijak – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 6. dr hab. Kamil Jurczyszyn – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 7. dr Łukasz Rypicz – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 8. dr Sylwia Krzemińska – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 9. dr Sylwia Piotrowska – Brudnicka – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 10. dr hab. Piotr Świątek – Wydział Farmaceutyczny,
 11. dr hab. Bożena Karolewicz – Wydział Farmaceutyczny,
 12. dr hab. Żaneta Czyżnikowska – Wydział Farmaceutyczny;

Członkowie – studenci

 1. Magdalena Sutkowska – Wydział Lekarski, II rok,
 2. Hubert Szyller – Wydział Lekarski , III rok,
 3. Witold Świenc – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, III rok,
 4. Katarzyna Oljasz – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, II rok,
 5. Julianna Wolska,
 6. Paulina Wojtysiak,
 7. Bartosz Barzak,
 8. Paulina Wisłocka.

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów powołana na kadencję 2020-2024

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. dr hab. Jarosław Barański - Wydział Lekarski – Przewodniczący,
 2. dr hab. n. med. Barbara Królak – Olejnik, prof. nadzw. - Wydział Lekarski,
 3. prof. dr hab. Rafał Poręba – Wydział Lekarski,
 4. lek. dent. Katarzyna Dębska-Łasut – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 5. dr n. med. Monika Mysiak-Dębska – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 6. dr Anna Paradowska – Stolarz – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 7. prof. dr hab. Witold Musiał – Wydział Farmaceutyczny,
 8. dr hab. Mariola Śliwińska – Mossoń – Wydział Farmaceutyczny,
 9. dr Ewa Sawicka – Wydział Farmaceutyczny,
 10. prof. dr hab. Jacek Gajek – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 11. dr Anna Rozensztrauch – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 12. dr Anna Felińczak – Wydział Nauk o Zdrowiu;

Członkowie - studenci:

 1. Bernadetta Nowak – Wydział Lekarski, II rok,
 2. Kinga Brawańska – Wydział Lekarski , III rok,
 3. Wiktor Jasiński,
 4. Wiktoria Bednarska – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, III rok,
 5. Aleksandra Nast – Wydział Farmaceutyczny, III rok,
 6. Katarzyna Klocek – Wydział Farmaceutyczny, II rok,
 7. Karina Świrska,
 8. Ilona Matusz.

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów

 1. prof. dr hab. Justyna Brasuń,
 2. dr hab. Wojciech Baran, prof. uczelni,
 3. dr hab. Michał Sarul,
 4. dr Robert Susło,
 5. dr Iwona Mazur.

Obsługa Komisji – Dział Spraw Studenckich