Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
e-mail: farmacja@umw.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - 11:30 – 14:30
wtorek - 10:00 – 14:00
środa - 10:00 – 14:00
czwartek - 10:00 – 14:00
piątek - nieczynne (praca wewnętrzna Dziekanatu)

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
dr hab. Marcin Mączyński prof. Uczelni

Kontakt:
e-mail: marcin.maczynski@umw.edu.pl
godziny konsultacji:
piątek 10.00 - 11.00

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku farmacja i dietetyka                                       
Wydziału Farmaceutycznego

prof. dr hab. Witold Musiał

Kontakt:
e-mail: witold.musial@umw.edu.pl
godziny konsultacji:
wtorek: 11:15 - 12:15
piątek: 10.00 - 11.00

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku analityka medyczna                                     
Wydziału Farmaceutycznego

dr hab. Iwona Bil-Lula  prof. Uczelni

Kontakt:
e-mail: 
iwona.bil-lula@umw.edu.pl
godziny konsultacji:
piątek: 10.00 - 11.00

mgr Justyna Bieszczad
e-mail: justyna.bieszczad@umw.edu.pl
tel.: 71 784 02 02

mgr Katarzyna Ziółkowska
e-mail: katarzyna.ziolkowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 01
e-mail: farmacja@umw.edu.pl

Farmacja I-II rok, praktyki dla kierunku farmacja i analityka medyczna
Alicja Śliwka
e-mail: alicja.sliwka@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 03; fax 71 784 05 33

Farmacja III-VI rok
mgr inż. Monika Zacharska
e-mail: monika.zacharska@umw.edu.pl

tel. 71 784 01 45; fax 71 784 05 33

Analityka Medyczna I-V rok, półroczne staże dla farmaceutów
lic. Dagmara Nowakowska
e-mail: dagmara.nowakowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 01 47; fax 71 784 05 33

Dietetyka I i II stopień, praktyki wakacyjne kierunek dietetyka
inż. Małgorzata Machynia
e-mail: malgorzata.machynia@umw.edu.pl
tel. 71 784 05 32

Plany i harmonogramy studiów,
rozliczenie dydaktyki

lic. Magdalena Kwaśniak
e-mail: magdalena.kwasniak@umw.edu.pl
tel. 71 784 01 46

Pomoc materialna, archiwizacja dokumentów
mgr Agnieszka Pakos
e-mail: agnieszka.pakos@umw.edu.pl
tel. 71 784 05 36

 

 

Małgorzata Budek
e-mail: malgorzata.budek@umw.edu.pl
tel. 513 869 866