Rada uczelni

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Rada Uczelni na kadencję 2021-2024

1. dr Aleksander Kacprzyk - Przewodniczący

2. Reprezentanci Uczelni:

  • prof. dr hab. Adam Szeląg (dyscyplina medycyna)
  • dr hab. Piotr Świątek (dyscyplina farmacja)
  • dr hab. Jacek Smereka, prof. Uczelni (dyscyplina nauki o zdrowiu)

3. Reprezentanci spoza uczelni:

  • Beata Daszyńska–Muzyczka
  • dr Rafał Dobrakowski
  • Tomasz Kurzewski
  • Przemysław Pohrybieniuk

4. Bernadetta Nowak - Przewodnicząca Samorządu Studentów