Komisje senackie

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Komisje Senackie na kadencję 2020-2024

Komisja Odznaczeń
Obsługa Komisji ─ Dział Spraw Pracowniczych

dr hab. Marcin Mączyński − przewodniczący
prof. dr hab. Wojciech Kielan
prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
prof. dr hab. Krzysztof Reczuch
prof. dr hab. Leszek Szenborn
prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
dr hab. Adam Junka, prof. uczelni
dr hab. Jacek Smereka, prof. uczelni
prof. dr hab. Marzena Zielińska- zastępca przewodniczącego
mgr Justyna Bieszczad
doktorant Piotr Olczyk
student Miłosz Lipieta
  

Komisja Arbitrażowa
Obsługa Komisji ─ Stanowisko ds. dyscyplinarnych nauczycieli akademickich

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar - przewodnicząca
dr hab. Marzena Zielińska, prof. Uczelni – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Witold Musiał
prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
prof. dr hab. Jerzy Rudnicki
prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
dr hab. Jacek Smereka
dr hab. Sylwia Zielińska
dr Anna Goździk
dr Robert Susło
dr Magdalena Kübler
doktorantka mgr Kamila Boszkiewicz
student Wojciech Szorski

Komisja Statutowa
Obsługa Komisji ─ Dział Organizacyjno-Prawny

prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów - przewodnicząca
prof. dr hab. Dariusz Janczak
prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
dr hab. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska
dr Anna Kołcz - zastępca przewodniczącego
mgr Anna Oleńska
lek. Kamil Cebulski
stud. Bernadetta Nowak