Informacje Rady Uczelni

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Harmonogram wyborczy Rady Uczelni

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2023 r. Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, podjęta została uchwała w sprawie harmonogramu wyłaniania kandydatów Rady Uczelni na Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2024-2028.

Całość uchwały dostępna jest pod linkiem:
https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/uchwaly-rady-uczelni/2023/nr-232023-harmonogram-wylaniania-kandydatow-rady-uczelni-na