Władze Dziekańskie - Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Dziekan

dr Kolcz Anna

Dziekan Wydziału

dr hab. Anna Kołcz, profesor uczelni

Prodziekani

dr aleksandra krolikowska

Prodziekan ds. Rozwoju i Organizacji

dr hab. Aleksandra Królikowska, profesor uczelni
aleksandra.krolikowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 18 03

Dorota Diakowska

Prodziekan ds. Kształcenia

prof. dr hab. Dorota Diakowska
dorota.diakowska@umw.edu.pl

dr Łukasz Rypicz

Prodziekan ds. Studentów

dr hab. Łukasz Rypicz
lukasz.rypicz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 18 16