Wybory 2020-2024 - Skład UKW

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Uczelniana Komisja Wyborcza (kadencja 2024-2028)

1.

dr hab. Marcin Mączyński, prof. Uczelni - Przewodniczący

WF

2.

prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów – Zastępca Przewodniczącego

WL

3.

dr hab. Anna Turno-Kręcicka, prof. Uczelni – Zastępca Przewodniczącego

WL

4.

prof. dr hab. Marzena Zielińska

WL

5.

prof. dr hab. Błażej Misiak

WL

6.

dr hab. Katarzyna Madziarska, prof. Uczelni

WL

7.

prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz

WLS

8.

dr hab. Piotr Świątek, prof. Uczelni

WF

9.

dr hab. Aleksandra Królikowska, prof. Uczelni

WNoZ

10.

prof. dr hab. Dorota Diakowska

WNoZ

11.

dr hab. Anna Goździk

WL

12.

dr hab. Bartłomiej Paleczny

WL

13.

dr Tomasz Pytrus

WL

14.

dr Tomasz Dawiskiba

WL

15.

dr Katarzyna Fita

WLS

16.

dr Agnieszka Matera-Witkiewicz

WF

17.

dr hab. Anna Kołcz

WNoZ

18.

Ewa Fiedler-Łeńska

 

Z-ca Dyrektora Generalnego ds. Infrastruktury, Inwestycji i Remontów

19.

Anna Oleńska

Zespół Radców Prawnych

20.

Joanna Zawadzka

Dział Spraw Pracowniczych

21.

Michał Tyliszczak

doktorant

22.

Karolina Krajewska

doktorant

23.

Bartosz Barzak

student WNoZ

24.

Aleksandra Stosiek

student WL

25.

Franciszek Radziejewski

student WL

26.

Bartosz Baura

student WNoZ

27.

Małgorzata Cieślak

student WF

 Obsługę administracyjną komisji prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny