Zarządzanie jakością w obszarze kształcenia - Aktualności

Witamy serdecznie na stronach poświęconych jakości kształcenia
w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Tę część serwisu internetowego UMW prowadzi zespół pracowników Centrum Kultury Jakości Kształcenia, czyli jednostki administracji centralnej, której celem działalności i misją jest wsparcie Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki Prof. dr hab. Agnieszki Piwowar oraz struktur Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia we wdrażaniu i doskonaleniu wysokich standardów jakości w obszarze kształcenia.

Na poszczególnych stronach przedstawiamy Państwu zarys historyczny oraz akty prawne, strukturę Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, a także najważniejsze informacje pomocne w codziennym procesie doskonalenia jakości.

AKTUALNOŚCI:

W tym miejscu będziemy Państwu przekazywać najważniejsze informacje o zmianach w przepisach prawa zarówno krajowego, jak i wewnątrzuczelnianego oraz wdrażanych na naszej Uczelni rozwiązaniach standaryzacyjnych i optymalizacyjnych, a także przygotowanych dla Państwa mechanizmach wsparcia.