Komisja Etyki

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Komisja Etyki
 1. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec – członek, WL - Przewodniczący;   
 2. prof. dr hab. Joanna Maj – WL - Z-ca Przewodniczącego;
 3. dr hab. Piotr Kuś – członek, WF - Z-ca Przewodniczącego;
 4. prof. dr hab. Wojciech Kosmala –WL;
 5. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas –WL;
 6. dr hab. Aleksandra Butrym, prof. Uczelni – członek, WL;
 7. dr hab. Adrian Doroszko, prof. Uczelni – członek, WL;
 8. dr hab. Błażej Misiak – członek, WL;
 9. dr Katarzyna Fleischer-Stępniewska– członek, WL;
 10. dr hab. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska – członek, WL-S;
 11. prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka – członek, WF;
 12. prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz – członek, WNoZ;
 13. dr Jan Dąbrowski – j. ogólnouczelniane;
 14. Karolina Czerwińska – doktorant;
 15. Michał Kostrzewa – student.

W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni.
 
Obsługa Komisji – Sekretariat Prorektora ds. Nauki

Regulamin Komisji Etyki