Pełnomocnicy Rektora

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Pełnomocnicy Rektora (kadencja 2020-2024)

Pełnomocnik ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
prof. dr hab. Michał Jeleń

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr inż. Wieńczysław Bielecki

Pełnomocnik Rektora ds. Indywidualnego Toku Studiów i ds. Studenckich Kół Naukowych oraz Koordynator Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych „MOSTUM”
prof. dr hab. Agnieszka Hałoń

Koordynator Uczelniany ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
dr hab. Maria Wesołowska

PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr Krzysztof Aleksandrowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studiów doktoranckich na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.
prof. dr hab. Tomasz Wróbel

Pełnomocnik Rektora ds. Biobankowania
dr n. farm. inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych
dr hab. Iwona Bil-Lula

Koordynator Uczelniany ds. Programu Erasmus
mgr Sława Ksenycz

Pełnomocnik Rektora ds. budowy Uniwersyteckiego Instytutu Pediatrii
dr Tomasz Pytrus

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego ds. Równego Traktowania 
mgr Monika Maziak

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Anna Kołcz

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego ds. Równego Traktowania
dr Bartłomiej Stańczykiewicz

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego ds. Równego Traktowania
mgr Joanna Ciapała

Koordynator ds. Uniwersyteckiego Centrum Chirurgii Robotycznej
dr. hab. Bartosz Małkiewicz

Pełnomocnik Rektora ds. Badań Omnicznych
dr Mariusz Fleszar

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA FILIĄ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU W WAŁBRZYCHU
mgr Ilona Mróz 

KOORDYNATOR ZESPOŁU DS. SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNYCH
lek. med. Łukasz Gojny

Pełnomocnik ds. Kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa
dr Marta Siczek

Uczelniany Administrator systemu POL_on
mgr Iwona Kopeć

Koordynator Uczelniany ds. Dostępności w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr Krzysztof Aleksandrowicz