Pełnomocnicy Rektora

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Pełnomocnicy Rektora (kadencja 2020-2024)

Pełnomocnik ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
prof. dr hab. Michał Jeleń

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr inż. Wieńczysław Bielecki

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego,  ds. Indywidualnego Toku Studiów i ds. Studenckich Kół Naukowych
prof. dr hab. Agnieszka Hałoń

Koordynator Uczelniany ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
dr hab. Maria Wesołowska

PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr Krzysztof Aleksandrowicz

Pełnomocnika Rektora ds. studiów doktoranckich na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.
prof. dr hab. Tomasz Wróbel

Pełnomocnik Rektora ds. Biobankowania
dr n. farm. inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych
dr hab. Iwona Bil-Lula

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia w języku angielskim
prof. dr hab.. Beata Sobieszczańska

Pełnomocnik Rektora ds. budowy Centrum chorób głowy i szyi
dr Marcin Masalski

Pełnomocnik Rektora ds. Siedziby wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr hab. Anna Kołcz

Pełnomocnik Rektora ds. Dydaktyki klinicznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na okres do dnia 31 grudnia 2022 r
dr hab. Marzena Zielińska

Koordynator Uczelniany ds. Programu Erasmus
mgr Sława Ksenycz

Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Ginekologii i Położnictwa
prof. dr hab. Mariusz Zimmer

Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Chorób Wewnętrznych
prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Pełnomocnik Rektora ds. budowy Uniwersyteckiego Instytutu Pediatrii
dr Tomasz Pytrus

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego ds. Równego Traktowania 
mgr Monika Maziak

Pełnomocnik Rektora do spraw wdrażania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych
dr Paweł Gawłowski

Pełnomocnik Rektora do spraw realizacji programu „akcjAEDukacyjna – UMED dla serca”
dr Paweł Gawłowski

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Anna Kołcz

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego ds. Równego Traktowania
dr Bartłomiej Stańczykiewicz

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego ds. Równego Traktowania
mgr Joanna Ciapała

Koordynator ds. Uniwersyteckiego Centrum Chirurgii Robotycznej
dr. hab. Bartosz Małkiewicz

Koordynator Zespołu ds, Studiów Podyplomowych
dr Lila Pawlik-Sobecka

Pełnomocnik Rektora ds. Badań Omnicznych
dr Mariusz Fleszar

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA FILIĄ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU W WAŁBRZYCHU
mgr Ilona Mróz 

KOORDYNATOR ZESPOŁU DS. SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNYCH
lek. med. Łukasz Gojny

Pełnomocnik ds. Kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa
dr Marta Siczek