Senat

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Skład Senatu 2020-2024

L.p.

Tytuł/stopień
naukowy

Nazwisko i imię

Funkcja/Jednostka organizacyjna

1.

prof. dr hab.

Piotr Ponikowski

Rektor

2.

prof. dr hab.

Marzena Dominiak

Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej

3.

prof. dr hab.

Dariusz Janczak

Katedra Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej

4.

prof. dr hab.

Piotr Dzięgiel

Zakład Histologii i Embriologii

5.

prof. dr hab.

Waldemar Goździk

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

6.

prof. dr hab.

Andrzej Hendrich

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

7.

prof. dr hab.

Adam Matkowski

Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

8.

prof. dr hab.

Grzegorz Mazur

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej

9.

prof. dr hab.

Witold Musiał

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej i Biofizyki

10.

prof. dr hab.

Agnieszka Piwowar

Katedra i Zakład Toksykologii

11.

prof. dr hab.

Marzenna Podhorska-Okołów

Zakład Badań Ultrastrukturalnych

12.

prof. dr hab.

Joanna Rosińczuk

Zakład Chorób Układu Nerwowego

13.

dr hab.

Jacek Smereka

Zakład Ratownictwa Medycznego

14.

prof. dr hab.

Izabella Uchmanowicz

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

15.

prof. dr hab.

Dariusz Wołowiec

Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

16.

dr hab.

Tomasz Zatoński

Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

17.

dr hab.

Anna Kołcz

Samodzielna Pracownia Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego

18.

dr hab.

Wiktor Kuliczkowski

Katedra i Klinika Kardiologii

19.

dr hab.

Marcin Mączyński

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

20.

dr hab.

Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska

Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej

21.

dr hab.

Kamila Środa-Pomianek

Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii

22.

prof. dr hab.

Marzena Zielińska

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

23.

mgr

Czesław Olczyk

Administracja

24.

inż.

Marek Surma

Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

25.

lek.

Michał Tyliszczak

Doktorant

26.

 

Miłosz Lipieta

WNoZ

27.

stud.

Bernadetta Nowak

WL

28.

 

Aleksandra Stosiek

WL

29.

stud.

Magdalena Sutkowska

WL

30.

 

vacat

 

 

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

Dziekan WL-S - prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
Dziekan Filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w Wałbrzychu - prof. dr hab. Beata Sobieszczańska
p. o. Dyrektora Generalnego - mgr Dominika Szachniewicz
p.o. Kwestora - mgr Monika Guzikowska
Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Dominika Sidorska
Dyrektor Szkoły Doktorskiej - prof. dr hab. Mirosław Banasik
Przewodniczący Rady Uczelni - dr Aleksander Kacprzyk
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne – prof. dr hab. Agnieszka Hałoń
oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni