Komisje rektorskie

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Komisje Rektorskie kadencja 2020-2024

Komisja ds. Restrukturyzacji Uczelni i Podmiotów Leczniczych

 1. prof. dr hab. Dariusz Janczak – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
 3. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 4. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 5. prof. dr hab. Andrzej Szuba
 6. mgr Beata Bejda
 7. studentka Julianna Wolska
 8. doktorant Kamil Cebulski

Obsługa Komisji ─ Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych

Obsługa merytoryczna – Dział Nadzoru Właścicielskiego i Założycielskiego

Komisja ds. Przeciwdziałania Plagiatom

 1. prof. dr hab. Maria Sąsiadek – przewodniczący
 2. dr hab. Tomasz Jurek, prof. Uczelni – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Maciej Bagłaj
 4. prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
 5. prof. dr hab. Hanna Gerber
 6. prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
 7. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 8. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 9. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
 10. dr Anna Goździk
 11. dr Marta Rorat
 12. dr Justyna Gil
 13. mgr Monika Kolęda
 14. r. pr. Tomasz Konopa
 15. student Natalia Stępień
 16. doktorant Paula Jabłonowska

Obsługa Komisji ─ Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komisja ds. Dydaktyki

 1. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar – Przewodniczący Komisji
 2. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 3. prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
 4. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 5. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 6. dr Monika Przestrzelska, profesor Uczelni
 7. dr hab. Marcin Mączyński
 8. dr hab. Iwona Bil-Lula
 9. dr hab. Anna Goździk
 10. uchylone
 11. dr Anna Kołcz
 12. dr Magdalena Kübler
 13. mgr Monika Kotowska-Lewińska
 14. mgr Joanna Kluza
 15. mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska
 16. uchylone
 17. doktorant Stanisław Supplitt
 18. student Bernadetta Nowak

Obsługa Komisji - Dział Spraw Studenckich

Komisja ds. Nauki

 1. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel – Przewodniczący Komisji,
 2. prof. dr hab. Wojciech Kosmala,
 3. prof. dr hab. Maria Sąsiadek,
 4. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów,
 5. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz,
 6. prof. dr hab. Ewa Jankowska,
 7. dr hab. Anna Prescha,
 8. mgr Elżbieta Olejnik,
 9. Stanisław Supplitt – doktorant,
 10. Wojciech Szlasa – student.

Obsługa Komisji - Centrum Zarządzania Projektami

Komisja Wydawnicza

 1. prof. dr hab. Marzena Dominiak – Przewodniczący Komisji
 2. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 3. prof. dr hab. Wojciech Kosmala
 4. prof. dr hab. Donata Kurpas
 5. prof. dr hab. Witold Musiał
 6. prof. dr hab. Rafał Poręba
 7. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 8. dr hab. Helena Martynowicz
 9. mgr Monika Kolęda
 10. mgr Paulina Piątkowska
 11. mgr Monika Guzikowska
 12. mgr Tomasz Konopa
 13. doktorant Karolina Czerwińska
 14. student Bernadetta Nowak

Obsługa Komisji - Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu