Komisje rektorskie

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Komisje Rektorskie kadencja 2020-2024

Zarządzenie nr 231/XVI R/2020

Komisja ds. Restrukturyzacji Uczelni i Podmiotów Leczniczych

 1. prof. dr hab. Dariusz Janczak – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
 3. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 4. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 5. prof. dr hab. Andrzej Szuba
 6. mgr Katarzyna Łagun
 7. studentka Julianna Wolska
 8. doktorant Michał Tyliszczak

Obsługa Komisji ─ Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych

Obsługa merytoryczna – Dział Nadzoru Właścicielskiego i Założycielskiego

Komisja ds. Przeciwdziałania Plagiatom

 1. prof. dr hab. Maria Sąsiadek – przewodniczący
 2. dr hab. Tomasz Jurek, prof. Uczelni – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Maciej Bagłaj
 4. prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
 5. prof. dr hab. Hanna Gerber
 6. prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
 7. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 8. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 9. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
 10. dr Anna Goździk
 11. dr Marta Rorat
 12. dr Justyna Gil
 13. mgr Monika Kolęda
 14. r. pr. Tomasz Konopa
 15. student Natalia Stępień
 16. doktorant Paula Jabłonowska

Obsługa Komisji ─ Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komisja ds. Dydaktyki

 1. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar – Przewodniczący Komisji
 2. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 3. prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
 4. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 5. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 6. prof. dr hab. Beata Sobieszczańska
 7. dr hab. Aleksandra Królikowska, profesor Uczelni
 8. dr hab. Marcin Mączyński
 9. dr hab. Iwona Bil-Lula
 10. dr hab. Anna Goździk
 11. dr Anna Kołcz
 12. dr Magdalena Kübler
 13. mgr Monika Kotowska-Lewińska
 14. mgr Joanna Kluza
 15. mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska
 16. doktorant Stanisław Supplitt
 17. student Bernadetta Nowak
 18. student Ignacy Tarski
 19. student Hanna Popiela
 20. student Krzysztof Łapacz
 21. student Patrycja Koruba
 22. student Bartosz Barzak

Obsługa Komisji - Dział Spraw Studenckich

Komisja ds. Nauki

 1. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel – Przewodniczący Komisji
 2. prof. dr hab. Wojciech Kosmala
 3. prof. dr hab. Maria Sąsiadek
 4. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 5. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 6. prof. dr hab. Ewa Jankowska
 7. dr hab. Anna Prescha
 8. mgr Elżbieta Olejnik
 9. doktorant Michał Tyliszczak
 10. student Bernadetta Nowak

Obsługa Komisji - Centrum Zarządzania Projektami

Komisja Wydawnicza

 1. prof. dr hab. Marzena Dominiak – Przewodniczący Komisji
 2. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 3. prof. dr hab. Wojciech Kosmala
 4. prof. dr hab. Donata Kurpas
 5. prof. dr hab. Witold Musiał
 6. prof. dr hab. Rafał Poręba
 7. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 8. dr hab. Helena Martynowicz
 9. mgr Monika Kolęda
 10. mgr Paulina Piątkowska
 11. mgr Monika Guzikowska
 12. mgr Tomasz Konopa
 13. doktorant Karolina Czerwińska
 14. student Bernadetta Nowak

Obsługa Komisji - Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu