Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. J.Mikulicza-Radeckiego 4A, 50-345 Wrocław

ru-kp@umw.edu.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu
ul. Kazimierza Bartla 5, 50-996 Wrocław
mgr Anna Pacula
tel.: +48 71 784 18 57
e-mail: anna.pacula@umw.edu.pl

Zespół ds. Kształcenia Specjalizacyjnego i Doskonalenia Zawodowego

Szkolenie specjalizacyjne i kształcenie ustawiczne lekarzy i lekarzy dentystów:
ul. J.Mikulicza-Radeckiego 4a, 50-345 Wrocław, pok. 1.23

mgr Elżbieta Adamczyk
tel.: +48 71 784 11 57
e-mail: elzbieta.adamczyk@umw.edu.pl

Małgorzata Bednarska
tel.: +48 71 784 11 60
e-mail: malgorzata.bednarska@umw.edu.pl

Zespół ds. Szkoleniowo-Konferencyjnych

ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pok. 0A.236

mgr Małgorzata Tometczak
e-mail: malgorzata.tometczak@umw.edu.pl
tel. +48 71 784 19 89

mgr inż. Wojciech Wrona
e-mail: wojciech.wrona@umw.edu.pl
tel. +48 71 784 19 89
tel. kom. +48 603 626 289

Centrum Kształcenia Podyplomowego to nowa jednostka powstała w ramach struktury Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Łącząc kilka zespołów, centrum ma za zadanie zapewnić kompleksową organizację i obsługę administracyjną związaną z przygotowaniem i realizacją studiów podyplomowych w UMW w języku polskim i angielskim.

Dodatkowo, w ramach zakresu działań jednostki znajduje się realizacja szkoleń i kursów specjalizacyjnych prowadzonych dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych oraz osób posiadających tytuł magistra lub magistra inżyniera w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w języku polskim oraz angielskim.

Ponadto, Centrum będzie jednostką realizującą procesy związane z prowadzeniem specjalizacji gdzie Uniwersytet jest jednostką akredytowaną (genetyka kliniczna, mikrobiologia, patomorfologia, medycyna sądowa, farmakologia kliniczna).

Całość zakresu pracy Centrum wieńczy zapewnianie kompleksowej organizacji i obsługi administracyjnej związanej z realizacją procesu mikrokwalifikacji (certyfikacja kompetencji).

Już teraz zapraszamy Państwa do naszej nowej siedziby przy ul. J.Mikulicza-Radeckiego 4a. Wszystkich zainteresowanych kształceniem ustawicznym zachęcamy do kontaktu i współpracy.