Dysk (Baśń o krążku międzykręgowym)

Konferencje
Dysk (Baśń o krążku międzykręgowym)
dysk

Dane klasy odznaki

Dysk (Baśń o krążku międzykręgowym)

Posiadacz mikropoświadczenia wziął udział w wykładzie pt. „Baśń o krążku międzykręgowym” zorganizowanym przez SKN Fizjoterapii Corpus Vi, działającym przy Katedrze Fizjoterapii, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W trakcie wykładu posiadacz mikropoświadczenia nabył wiedzę teoretyczną dot. budowy i działania krążka międzykręgowego oraz strategii terapeutycznych wspierających jego funkcje. Zakres merytoryczny wykładu: prezentowany wykład był przeglądem i krytyczną analizą informacji na temat anatomii i biomechaniki krążka międzykręgowego. Uczestnikom wykładu została przedstawiona fizjologia i biomechanika krążka międzykręgowego z punktu widzenia praktycznego (omówienie funkcjonowania zdrowego oraz uszkodzonego dysku, cyklu życia krążka międzykręgowego). Omówiono relację powięź-kręgosłup-mięśnie w sytuacjach dynamicznych oraz strategie terapeutyczne wspierające naturalne funkcjonowanie krążka międzykręgowego. Przedstawiono czynniki korzystnie, obojętnie i niekorzystnie wpływające na krążek międzykręgowy oraz odpowiedź na pytanie: „Czy schylanie nam szkodzi?”. Wykład odbył się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Kryteria

1. Udział w wykładzie pt. „Baśń o krążku międzykręgowym” w wymiarze minimum 3 godzin dydaktycznych

2. Test wiedzy zaliczony na poziomie min. 51%

3. Uczestnik wykładu potrafi omówić budowę i funkcję krążka międzykręgowego

4. Uczestnik wykładu omawia biomechanikę krążka międzykręgowego

5. Uczestnik wykładu charakteryzuje objawy wynikające z dysfunkcji krążka międzykręgowego

6. Uczestnik wykładu wyjaśnia zależności w relacji: powięź-kręgosłup-mięśnie

7. Uczestnik wykładu potrafi wymienić czynniki oddziałujące na biomechanikę kręgosłupa w sposób pozytywny, negatywny i obojętny

8. Uczestnik potrafi zaplanować strategię postepowania terapeutycznego dla pacjenta zgłaszającego dolegliwości bólowe wynikające z dysfunkcji krążka międzykręgowego