Prawne i etyczne aspekty prowadzenia eksperymentów medycznych 2024

Konferencje
Konferencja bioetyczna

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Prawne i etyczne aspekty prowadzenia eksperymentów medycznych”, organizowanej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (dalej UMW) pod przewodnictwem Kierownika Naukowego dr. hab. Tomasza Jurka, prof. uczelni, Kierownika Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Dolnośląską Izbą Lekarską, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 r. w sali im. L. Kuczyńskiego – W1, na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (ul. Borowska 211, Wrocław).

W ramach konferencji przyznane będą 4 punkty edukacyjne.

Ponadto za udział w konferencji będzie przyznawana Odznaka+ w systemie cyfrowym Open Badges.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (2021), nowa ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (2023) i rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej (2023) to akty prawne, które w ciągu ostatnich lat zmieniły realia funkcjonowania Komisji Bioetycznych. Były one niezbędne – zmieniają prawo krajowe i dostosowują je do współczesnych norm bioetycznych poszerzających zakres ochrony autonomii człowieka.

Nowe rozwiązania formalne, zmiana sposobu myślenia, spełnienie nowych kryteriów eksperymentów medycznych to wyzwanie nie tylko dla członków komisji ale przede wszystkim dla badaczy oraz przedstawicieli zawodów związanych z medycyną. Konferencja ma odpowiedzieć na wiele pytań nurtujących środowisko, skłonić do dyskusji, pozwolić na wymianę poglądów. Potrzeba takich spotkań jest olbrzymia – wypływa ona z konieczności znalezienia wspólnej drogi, którą powinni kroczyć przedstawiciele świata medycyny, prawa i bioetyki.

Adresatami wydarzenia są przedstawiciele środowiska medycznego jak i prawniczego m.in.: członkowie komisji bioetycznych, członkowie Odwoławczej Komisji Bioetycznej, pracownicy uczelni, kadra medyczna, specjaliści z dziedziny prawa, doktoranci, studenci uczelni medycznych oraz studenci wydziałów prawa uczelni wyższych, a także wszystkie osoby, które interesują się niniejszą tematyką bądź związani są z nią w pracy zawodowej.

Podczas konferencji zaplanowane zostały dyskusje panelowe i wspólna debata odnośnie etycznych i prawnych aspektów wykorzystania ludzkiego materiału biologicznego do celów naukowych.

Planowana przez UMW konferencja będzie wydarzeniem dla środowiska medycznego jak i prawniczego niezwykle istotnym. W trakcie konferencji oraz podczas wspólnej debaty omawiane będą kwestie codziennych problemów z jakimi spotykają się Komisje Bioetyczne.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie kwestii, które łączą się z najważniejszym ogniwem eksperymentów medycznych, a mianowicie uczestnikiem. Omawiane będą kwestie m.in. obowiązku informacyjnego wobec uczestnika, czy też jego zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym. Dodatkowo poruszana będzie kwestia tajemnicy oraz ochrony prywatności w eksperymentach medycznych.

Program

9:00 -9:15 Otwarcie Konferencji

SESJA I

 

9:15 – 12:00

WYKŁAD PROWADZĄCY
9:15 – 9:40 Wykład wprowadzający:

 

Wyzwania dla komisji bioetycznych po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 

Dr hab. Tomasz Jurek, prof. Uczelni UMW, Przewodniczący Komisji Bioetycznej przy UMW
9:40 – 10:00 Obowiązek informacyjny wobec uczestnika eksperymentu medycznego

 

 

Dr hab. Agata Wnukiewicz – Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski
10:05–10:30 Zgoda uczestnika eksperymentu na ludzkim materiale biologicznym

 

 

r.pr. Anna Oleńska, UMW
10:30-10:50 Ochrona prywatności w badaniach naukowych z wykorzystaniem ludzkiego materiału genetycznego Prof. dr hab. Michał Witt,

 

Instytut Genetyki Człowieka PAN

10:55-11:15 Ochrona danych osobowych uczestników eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego – rola badacza. Mgr Iwona Pilarska – IOD UMW
11:20-11:50 Od pomysłu do realizacji: Najczęściej spotykane trudności w procesie ubezpieczenia eksperymentów na Uczelniach Wyższych – analiza przypadków Krzysztof Tomaszewicz, Z-ca Dyrektora Biura, Dział Ubezpieczeń Badań i Eksperymentów, Mentor SA

 

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa

 

SESJA II

 

12:20 – 15:00

WYKŁAD PROWADZĄCY
12:20-12:40 Przygotowanie i ocena wniosku o przeprowadzenie eksperymentu medycznego (badania klinicznego) Prof. dr hab. Joanna Haberko

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:45-13:05 Badania ankietowe jako eksperyment medyczny

 

 

Dr hab. Tomasz Sroka,

 

Uniwersytet Jagielloński

13:10-13:30 Ubezpieczenie eksperymentów medycznych – od teorii do praktyki

 

 

r.pr. Kamila Cal-Całko, Dyrektor Oddziału Mentor SA we Wrocławiu,

 

Krzysztof Tomaszewicz, Z-ca Dyrektora Biura, Dział Ubezpieczeń Badań i Eksperymentów, Mentor SA

13:35–13:55  Posttraumatyczna aksjologia medyczna – wokół Kodeksu Norymberskiego

 

 

Prof. dr hab. Jarosław Barański,

 

UMW

14:00-14:20 Odpowiedzialność karna związana z eksperymentem medycznym

 

 

Dr hab. Rafał Kubiak, prof. Uczelni

 

Uniwersytet Łódzki

14:25-14:50 Dyskusja

 

 

 
15:00 Zamknięcie konferencji  

15:15 – 16:00 Lunch

Link do strony konferencji: Prawne i etyczne aspekty prowadzenia eksperymentów medycznych – Mentoring (umw.edu.pl)

 

Zgłoś uczestnictwo

Opłata konferencyjna: 250 PLN, przekazywana na konto nr 87 1090 2402 0000 0001 5183 2644 w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego, tytułem: „Bioetyka, Imię, Nazwisko”. Nie ma możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.

 

Zgłoszenie na konferencję:

1. online pod linkiem: https://forms.office.com/e/vidtDFUw6S

kod QR do rejestracji:

rejestracja

Organizatorzy i Partnerzy

umwckp