Restore hearing

Konferencje
Restore hearing
restore

Dane klasy odznaki

Restore hearing

Posiadacz odznaki wziął udział w 1,5 godzinnym warsztacie pn. ”Nowoczesne zasady kwalifikacji do wszczepienia implantów ślimakowych” zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. W trakcie warsztatu posiadacz odznaki nabył wiedzę dotyczącą: nowoczesnych zasad kwalifikacji chorych do implantacji ślimakowych oraz poznał rys historyczny powstania i zastosowania implantów ślimakowych na świecie i w Polsce. Zakres merytoryczny warsztatu obejmuje: 1. Omówienie grup pacjentów przygotowywanych do wszczepów ślimakowych oraz kryteria ich kwalifikacji; 2. Zapoznanie z procedurami przedoperacyjnymi uwzględniającymi diagnostykę audiologiczną, niezbędną do kwalifikacji wszczepienia CI (Cochlear Implant); 3. Zapoznanie z budową i zasadą działania implantu ślimakowego (CI); 4. Szczegółowe omówienie wielospecjalistycznego aspektu przygotowania pacjenta z niedosłuchem i głuchotą do wszczepu ślimakowego uwzględniający ocenę logopedyczną, psychologiczno-pedagogiczną oraz audiologiczną; 5. Omówienie znaczenia badań obrazowych w ramach przygotowania do zabiegu; 6. Zapoznanie z przebiegiem operacji wszczepienia implantu ślimakowego, jej następstwami i ewentualnymi powikłaniami oraz opieką pooperacyjną po wszczepieniu implantu ślimakowego.

Kryteria

1. Test wiedzy zaliczony na poziomie min. 51%

2. Uczestnik warsztatu potrafi omówić grupy pacjentów przygotowywanych do wszczepów ślimakowych

3. Uczestnik warsztatów potrafi stosować kryteria kwalifikacji dotyczące wszczepienia implantów ślimakowych

4. Uczestnik warsztatów potrafi zastosować procedury przedoperacyjne uwzględniające diagnostykę audiologiczną niezbędną do wszczepienia CI

5. Uczestnik warsztatów potrafi przedstawić budowę i zasady działania implantu ślimakowego

6. Uczestnik warsztatów potrafi uwzględnić ocenę logopedyczną, psychologiczno-pedagogiczną oraz audiologiczną przygotowując pacjenta do wszczepu ślimakowego

7. Uczestnik warsztatów potrafi wykorzystać badania obrazowe w ramach przygotowania do zabiegu

8. Uczestnik warsztatów potrafi przedstawić etapy operacji wszczepienia implantu ślimakowego, jej następstwa i powikłania

9. Uczestnik warsztatów potrafi zastosować strategię opieki pooperacyjnej po wszczepieniu implantu ślimakowego.