Akty Prawne

Konferencje
Akty Prawne
Akty Prawne
  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz przyjęcia tekstu Regulaminu

Uchwała Nr 2572 z dnia 17 stycznia 2024 r.

  • Zarządzenie JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie wzorów druków i wniosków obowiązujących uczestników studiów podyplomowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego

Zarządzenie nr 2/XVI R/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.

zmieniające Zarządzenie nr 39/XVI R/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.

zmieniające Zarządzenie nr 77/XVI R/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.