Podstawy ABR

Konferencje
Podstawy ABR
ABR

Dane klasy odznaki

Podstawy ABR

Posiadacz odznaki wziął udział w 1,5 godzinnym warsztacie pn. Rozpoznawanie ubytków słuchu metodą ABR zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. W trakcie warsztatu posiadacz odznaki nabył wiedzę dotyczącą: analizy zapisów słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR) oraz wyznaczania latencji i interwałów czasowych odpowiedzi i stawiania rozpoznania dotyczącego ubytków przewodzeniowych, ślimakowych i pozaślimakowych. Zakres merytoryczny warsztatu obejmuje: 1. Omówienie anatomicznego przebiegu drogi słuchowej; 2. Prawidłowe oznaczenie szczytów fali I, III i V; 3. Rozpoznanie ubytku słuchu na podstawienie załamków fali I, III i V oraz interwałów czasowych I- III lub III-V.

Kryteria

1. Test wiedzy zaliczony na poziomie min. 51%

2. Uczestnik warsztatów potrafi właściwie oznaczyć szczyt fal I, III i V

3. Uczestnik warsztatów potrafi poprawnie wyznaczyć interwały czasowe I-III i III-V

4. Uczestnik warsztatów potrafi poprawnie rozpoznać rodzaj ubytku słuchu na podstawie analizowanych parametrów odpowiedzi ABR