Szkolenia lekarze/lekarze dentyści - Centrum Kształcenia Podyplomowego

Informacje dla organizatorów

...

- kursy obowiązkowe - Informacje dla organizatorów kursów obowiązkowych dla specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

https://archiwum.lekarski.umw.edu.pl/wl-dla-kierownik%C3%B3w-kurs%C3%B3w

- kursy kształcenia ustawicznego lekarzy i lekarzy dentystów

KURSY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO LEKARZY i LEKARZY DENTYSTÓW

Obowiązuje Zgłoszenie kursu doskonalącego (spoza listy CMKP), które nie wymaga przesyłania do konsultanta krajowego. Pozostałe punkty przebiegu i rozliczania realizacji kursów, jak w przypadku kursów obowiązkowych.

Informacje dla uczestników

...