Centrum Kształcenia Podyplomowego - 9th International Students’ Scientific Conference of Young Biomedical Researchers

Konferencje
Akty Prawne
9th International Students’ Scientific Conference of Young Biomedical Researchers
plakat

We would like to invite you to take part in the 9th International Students’ Scientific Conference of Young Biomedical Researchers, which will be held on 30th of March – 01st of April 2023.


This year we have prepared 19 sessions:


Sessions held in English:
✔️ Heamatology and Oncology
✔️ Pharmacy
✔️ Laboratory Diagnostics
✔️ Basic Science
✔️ Case Report
✔️ Internal Medicine
✔️ Cardiology and Angiology
✔️ Neurology & Radiology
✔️ Psychiatry
✔️ Controversies and trends in Medicine
✔️ Health Science
✔️ Dentistry
✔️ Urology
✔️ Forensic medicine


Sessions held in Polish:
✔️ Infectious Diseases and Hepatology
✔️ Surgery
✔️ Pediatrics
✔️ Gynecology and Obstetrics
✔️ Public Health
✔️ Social Medicine


More information soon! 🗓️
See You in Wrocław! ☀️
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców oraz XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
Uczelni Medycznych, która odbędzie się w dniach 30 marca -1 kwietnia 2023 roku.
W tym roku przygotowaliśmy 19 sesji naukowych:
Sesje prowadzone w języku angielskim:
✔️ Hematologiczno-Onkologiczna
✔️ Farmaceutyczna
✔️ Diagnostyki Laboratoryjnej
✔️ Nauk Podstawowych
✔️ Case Report
✔️ Internistyczna
✔️ Kardiologiczno-Angiologiczna
✔️ Neurologiczno-Radiologiczna
✔️ Psychiatryczna
✔️ Sesja kontrowersje i trendy w medycynie
✔️ Nauk o zdrowiu
✔️ Stomatologiczna
✔️ Urologiczna
✔️ Medycyny sądowej


Sesje prowadzone w języku polskim:
✔️ Chorób Zakaźnych z Hepatologią
✔️ Zabiegowa
✔️ Pediatryczna
✔️ Ginekologiczno-Położnicza
✔️ Zdrowia Publicznego
✔️ Medycyny Społecznej
Więcej informacji wkrótce! 🗓️
Do zobaczenia we Wrocławiu! ☀️

 

Our conference’s statute distinguishes 3 types of abstracts:

 1. The original work must be structured and include:
  1) introduction
  2) purpose of the work
  3) materials and methods
  4) results
  5) conclusions
 2. The summary of the case report work must include:
  1) introduction
  2) description of the case
  3) conclusions
 3. Abstracts of review papers must include:
  1) introduction
  2) methodology
  3) results
  4) conclusions


The abstract must be written in English regardless of the session at which the paper is to be presented. The content and form of the abstract is the responsibility of the submitter. The maximal length of the abstract is 3500 characters (including spaces).

The most actual information about our Conference you can find on our website and social media! 😀

Facebook event https://fb.me/e/3t8l69J73

Instagram event account https://www.instagram.com/iscybr_ix/

WWW: https://iscybr.umw.edu.pl