Pierwsza pomoc (Moc Ratowania, Lifesaver Basic Level)

Konferencje
Pierwsza pomoc (Moc Ratowania, Lifesaver Basic Level)
pierwsza pomoc

Dane klasy odznaki

Pierwsza pomoc ( Moc Ratowania, Lifesaver Basic Level)

Posiadacz odznaki wziął udział w kursie pn. „Pierwsza pomoc” zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. W trakcie kursu posiadacz odznaki nabył wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. udzielania pierwszej pomocy. Kurs podzielony jest na trzy części. Pierwszy moduł poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie, BLS – rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, pozycja boczna bezpieczna., Drugi moduł dot. obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS. Prezentowane treści w części pierwszej i drugiej zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC 2021. Dodatkowo, w ramach trzeciego modułu instruktorzy poruszają zagadnienia związane z pierwszą pomocą w aspekcie zdarzeń możliwych do wystąpienia na terenie siedziby firmy. Uczestnik kursu podlegał ocenie ciągłej przez wykwalifikowanych instruktorów.

Kryteria

1. udział w kursie pn. "Pierwsza pomoc" w wymiarze minimum 4 godzin dydaktycznych

2.uczestnik kursu potrafi prawidłowo powiadomić Zespół Ratownictwa Medycznego

3. uczestnik kursu potrafi prawidłowo sprawdzić podstawowe funkcje życiowe

4. uczestnik kursu potrafi prawidłowo ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

5.uczestnik kursu potrafi określić kiedy rozpocząć sztuczną wentylację

6. uczestnik kursu potrafi prawidłowo prowadzić resuscytacje krążeniowo-oddechową (BLS)

7.uczestnik kursu potrafi zastosować strategię bezpiecznego i skutecznego użycia AED

8. uczestnik kursu potrafi zastosować strategię postępowania w zadławieniu

9.uczestnik kursu potrafi zastosować strategię udzielania pomocy w przypadku zranień

10. uczestnik kursu potrafi zastosować strategię udzielania pomocy w stanach nieurazowych zagrażających życiu

11. uczestnik kursu potrafi zastosować strategię udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy