Akty Prawne

Konferencje
Akty Prawne
Akty Prawne

Akty prawne:

  • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Dz.U. 2022 poz. 1731 D20221731Lj

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Dz.U. 2023 poz. 975 D20230975

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Dz.U.2022 poz.464 D20220464

  • Zarządzenie JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie zasad organizacji kursów specjalizacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Zarządzenie 211/XVI R/2023

zmieniające Zarządzenie 64/XVI R/2024